Sagaidot Rūjienas vidusskolas 100.gadadienu, vēlamies izdot šim nozīmīgajam notikumam veltītu grāmatu. Jau otro.

Pirmā pie interesentiem nonāca 1994.gadā – skolas 75.jubilejā. Pagājuši gadi, un nu jau stāvam uz simtgades sliekšņa. Tīsim atmiņu kamolu kopīgi, tādēļ lūdzam arī Jūsu palīdzību šīs ieceres realizēšanā.

Ar nepacietību gaidīsim Jūsu atmiņu stāstījumu par saviem vidusskolas gadiem, notikumiem no skolas dzīves, par skolotājiem, par Jūsu  laika aktualitātēm. Būsim priecīgi par klāt pievienoto foto.

Lūgums stāstījumu atsūtīt līdz 2017.gada 1.septembrim. Ja notikusi uzvārda maiņa, parakstoties norādiet  arī savu dzimto uzvārdu un izlaiduma gadu! 

Ar cieņu Dzintra Gulāne

P.S. Vēstuli sūtiet uz e-pastu dzintragulane@inbox.lv vai Dzintrai Gulānei/ Raiņa ielā 34/ Rūjienā, LV4240/ T. 27740149