Skolēni, kas pēc papildu mācību pasākumiem nokārtojuši pēcpārbaudījumus, var saņemt liecību skolas lietvedībā no 19. jūnija pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8:30 līdz 15:30.

Valstī noteikta kārtība, ka izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja izglītojamais ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm. Pēcpārbaudījums ir obligāts mācību priekšmetā, kurā saņemts nepietiekams vērtējums vai vērtējuma nav.

Skolēniem, kas vēl nav ieguvuši sekmīgus vērtējumus visos noteiktajos pēcpārbaudījumos, jāturpina patstāvīgi mācīties vasarā un veikt skolotāju dotos uzdevumus (ja uzdevumi nav saņemti, jāsazinās ar skolotāju e-klases pastā vai citādi).

Pēcpārbaudījumi laikā no 23. līdz 25. augustam.

Direktora vietniece mācību darbā Nelda Jaunzeme