No 10.līdz16.februārim Rūjienas vidusskolas skolnieces Krista Āboltiņa, Zanda Marta Bāliņa, Sabīne Bezkorovaine un skolotājas Marika Glušonoka, Māra Guna Dreimane un Anda Deksne piedalījās Erasmus+ projekta "Heritage in Europe - Appreciation, Respect, Tolerance" vizītē Spānijā Tapia de Casariego.

Lasīt tālāk: Erasmus+ projekta "Heritage in Europe - Appreciation, Respect, Tolerance" vizīte Spānijā Tapia de...

Aicinām vecākus, kuru bērni ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem, uz 10 nodarbību ciklu “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. 

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Pirmā nodarbība paredzēta 2019.gada 12.martā. Nodarbības notiks reizi nedēļā, otrdienās. Nodarbības vadīs – psiholoģe Guna Lūsīte.

Nodarbību laiks tiks precizēts. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots līdz 10 cilvēkiem.
Interesēties un pieteikties zvanot pa tālruni - 26512975 (Guna) vai 29243913 (Baiba).

Novērojot arvien pieaugošo saslimšanas gadījumu daudzumu gan skolēnu, gan skolotāju vidū šīs nedēļas laikā, aicinām neveseliem nenākt uz skolu, īpaši pievērst uzmanību personīgai higiēnai un saslimšanas gadījumā sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Iekštelpu gaisā gripas vīruss var saglabāties 2 līdz 9 stundas. Uz priekšmetu virsmām vīruss izdzīvo un saglabā infekciozitāti no dažām stundām līdz pat 10 dienām.

Gripa ir akūta, sevišķi lipīga vīrusu infekcija, kas skar elpceļus. Salīdzinot ar citām infekcijas slimībām, gripa atšķiras ar izplatīšanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu un smagumu. Ik gadu ar gripu pārslimo vidēji 10% no iedzīvotāju populācijas.
Infekcijas avots ir slims cilvēks. Vesels cilvēks ar gripu inficējas ieelpojot gaisu, kas satur gripas vīrusu, vai saskaroties ar priekšmetiem, uz kuriem atrodas gripas slimnieka deguna vai rīkles izdalījumi. Inficētā persona runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī ar rokām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, inficē apkārtesošos cilvēkus.
Slimnieks var inficēt citas personas īsi pirms simptomu parādīšanās un līdz 5-7 dienām no saslimšanas sākuma, kad turpina izdalīt vīrusu lielā daudzumā.
Gripai raksturīgs pēkšņs slimības sākums, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38 C vai sūdzības par drebuļiem, nespēks, galvassāpes, sāpes muskuļos un locītavās („kaulu laušanas” sajūta), sāpes acu ābolos, konjunktivīts, sauss klepus, rīkles iekaisums. Gripai raksturīgs īss inkubācijas periods, kas vidēji ilgst 48 stundas.
Vislielākais inficēšanās risks ir šādos gadījumos:

 atrodoties vienā telpā ar slimu cilvēku, kurš šķauda vai klepo (īpaši attālumā līdz 1m);
 cieši kontaktējot ar slimu personu, saskaroties ar rokām, muti utt.;
 pieskaroties dažādiem priekšmetiem, t.sk. sabiedriskajās vietās, kurus izmantoja vai pieskārās ar nemazgātām rokām slims cilvēks. Piemēram, atbalsta stieņi vai sēdekļu rokturi sabiedriskajā transportā, durvju rokturi, kāpņu margas, grozu un ratiņu rokturi veikalos, ūdens krāni, rotaļlietas bērnudārzos, datora tastatūra u.tml.

Vairāk informācijas www.spkc.gov.lv/gripa

Sagatavoja

Ilze Amerika,
skolas medmāsa

sadarbībā ar Aretu Vītolu,
Slimību profilakses un kontroles centra
ISRAPD Valmieras Vidzemes reģionālās nodaļas epidemioloģi 

 Šodien pedagoģiskās padomes sēdē skolas izveidotajos noteikumos apstiprinājām vairākas būtiskas izmaiņas, kas attiecas uz mācīšanās vērtēšanu un kārtību skolas ikdienā.

Publicējam mājaslapas sadaļā DOKUMENTI arī trīs no jauna izstrādātus noteikumus par dežurantu pienākumiem, sūdzību iesniegšanu un ārpusklases lasīšanu.

 Šeit papildinājumi īsumā:

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBĀ:

6.4.1. Ja izglītojamais pārbaudes darba vērtējumu ir uzlabojis, pedagogs, izliekot semestra vērtējumu, 1. - 9. klasē ņem vērā tikai uzlaboto vērtējumu, izņemot gadījumu, ja labotais ir zemāks par sākotnējo, bet 10. - 12. klasē - gan sākotnēji iegūto, gan uzlaboto vērtējumu.

9.1.1. Izglītojamā vecāki var iepazīties ar novērtētu izglītojamā pārbaudes darbu pie attiecīgā mācību priekšmeta skolotāja, iepriekš piesakoties uz tikšanos e-klases pastā.
9.1.2. Izglītojamo novērtētie pārbaudes darbi tiek uzglabāti visu mācību gadu līdz 31. augustam.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS:

5.1. Mācību stundu laikā izglītojamais ar savu uzvedību nedrīkst traucēt mācību darbu klases biedriem un skolotājam. Mobilajiem telefoniem un citām digitālajām ierīcēm mācību stundās, pasākumos un nodarbībās jābūt izslēgtiem un novietotiem somās.

8.5. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu mācību stundu laikā (skatīt arī „Skolas personāla darbības plānu skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā” 06.01.2014.) klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija piemēro sodu – izsaka mutisku vai rakstisku aizrādījumu (no 23.10.2017.):
8.5.1. ieraksta piezīmi e-klases dienasgrāmatā vai uzvedības žurnālā. Ja skolēna pārkāpums ir formulējams kā emocionāla vardarbība pret skolas biedriem, pedagogiem vai citiem skolas darbiniekiem (apsaukāšanās, ignorēšana); fiziska vardarbība pret skolas biedriem, pedagogiem vai citiem skolas darbiniekiem (grūstīšanās, sišana); mobilā telefona vai citus ierīču neatļauta izmantošana, tās nav izslēgtas un ieliktas somā; nav līdzi mācību līdzekļu; nekulturāla uzvedība (rupji vārdi, žesti); vai cits būtisks pārkāpums pēc pedagoga ieskatiem, pedagogs nekavējoties aizpilda iesnieguma veidlapu un nogādā to sociālajam pedagogam tajā pašā dienā.

"Kārtība par skolēnu ārpusklases lasīšanas ieteicamo saturu, prasībām un vērtēšanu"

"Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība"

"Kārtība, kā tiek organizētas dežūras"

Lai noteikumi mums palīdz justies droši un pārliecinoši!

Skolas vadības vārdā
Nelda Jaunzeme,

direktora vietniece mācību darbā

  

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 200 C, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 250 C.

Rūjienas novadā skolas autobusi arī ļoti aukstajā laikā kursēs parastajos laikos. Skolēnus, kas nokļūšanai skolā neizmanto novada transportu, aicinām doties ceļā uz skolu, tiklīdz iesilst diena un gaisa temperatūra vairs nav zemāka par -20C vai -25C, jo stundas sāksies ierastajos laikos jebkuras gaisa temperatūras apstākļos. Kavējuma nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ attaisnojumam nepieciešama vecāku zīme.

Skolas administrācija