Ikvienam skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kas noteikti Izglītības likumā. Tie paredz, ka skolēniem ir jāciena Latvijas valsts – tās valoda, Satversme un vēsture. Skolēniem ir pienākums ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus, būt pieklājīgiem, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. Vairāk par vispārīgiem pienākumiem - šeit!

Rūjienas vidusskolā ir savi iekšējās kārtības noteikumi un citi dokumenti, kas nosaka kārtību skolā. Uzsākot jaunu mācību gadu, ikvienam ir vērts tos no jauna pārskatīt, īpaši aicinām jaunos skolēnus un viņu vecākus ar tiem uzmanīgi iepazīties! Vissvarīgāk vispirms izlasīt "Iekšējās kārtības noteikumus" un "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību"! Pārējie noteikumi šeit - Dokumenti!

Skolas vadība