Ikvienam skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kas noteikti Izglītības likumā. Tie paredz, ka skolēniem ir jāciena Latvijas valsts – tās valoda, Satversme un vēsture. Skolēniem ir pienākums ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus, būt pieklājīgiem, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. Vairāk par vispārīgiem pienākumiem - šeit!

Rūjienas vidusskolā ir savi iekšējās kārtības noteikumi un citi dokumenti, kas nosaka kārtību skolā. Uzsākot jaunu mācību gadu, ikvienam ir vērts tos no jauna pārskatīt, īpaši aicinām jaunos skolēnus un viņu vecākus ar tiem uzmanīgi iepazīties! Vissvarīgāk vispirms izlasīt "Iekšējās kārtības noteikumus" un "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību"! Pārējie noteikumi šeit - Dokumenti!

Skolas vadība

Kas nosaka valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu?

 Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" un šo noteikumu 23.11. punkts.

 

Cik veci bērni var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

 Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

 Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

 Kurās teritorijās dzīvojošie bērni (deklarētā dzīves vieta) var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas).

Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2018.gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tika noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā (2013.-2017.gadā).

 Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2018.gadā

 

Lasīt tālāk: Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

  

Kopš 2008. gada 17. jūlija Japānas pilsēta Higašikava ir Rūjienas sadraudzības pilsēta. Tradicionāli katru gadu rudenī Higašikavas skolēni trīs nedēļas viesojas Rūjienā, bet vasarā četri Rūjienas vidusskolas skolēni dodas uz Japānu. Šogad skolēni Japānā ciemosies no 6. līdz 30. jūnijam. 10. un 11. klases skolēni savās motivācijas vēstulēs jau tagad pamato savu vēlmi doties šajā kultūras piedzīvojumā.

Dažas atmiņas: "Lidojums uz šejieni bija ilgs un nogurdinošs, visiem bija liels satraukums, jo nezinājām, kas mūs sagaida. Jau pirmajā vakarā pēc ielidošanas mēs sākām dzīvot viesģimenēs. Laiks, ko pavadījām viesģimenēs, bija aizraujošs, jo varējām izbaudīt to, kāda ir dzīve īstās japāņu ģimenēs. Kopā ar viesģimenēm gatavojām japāņu tradicionālos ēdienus un devāmies ekskursijās uz pilsētām, kas atrodas netālu no Higašikavas.

Šajās laikā esam paspējuši iepazīt apkārtni, nobaudīt daudzus tradicionālos ēdienus, kā arī esam uzsākuši mācības skolā, kur apgūstam japāņu valodu. Kad atbraucām, šķita, ka japāņu valodu nespēsim iemācīties, taču, iepazīstoties ar japāņu valodas īpatnībām, sapratām, ka ar gribasspēku un pacietību visu varēsim panākt, lai arī mācības nav vieglas. Mācības mums notiek katru darba dienu no 8:30 – 12:30. Pašlaik jau mākam dažus vārdus un frāzes japāņu valodā."

Visu rakstu var izlasīt - šeit!