• Vērtējumu izlikšana 1.-11. klasēm - 27. maijs.
 • 9. klašu skolēniem savus vērtējumus iespējams uzlabot līdz 11.06.2021., 12. klašu skolēniem – līdz 18.06.2021.
 • 1.-8. klašu skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi, pagarinātais mācību gads ilgst līdz 11.06.2021.
 • Līdz 31.maijam skolēni saņem liecības e-klases pastā. Liecību oriģinālus, diplomus par sasniegumiem (arī apliecinājumus naudas balvu saņemšanai, ņemot līdzi skolēna apliecību) un diplomus par sekmēm skolēni (vai vecāki) var saņemt personīgi mācību grāmatu nodošanas dienā vai lietvedības darba laikā vasarā.

Mācību grāmatu nodošana, liecību saņemšana

 • Mazā skola – 31.maijs
  1.– 3. klases no 9.00 līdz 12.00
   
 • Lielā skola - 31. maijs
  4.a klase 13:00 - 14:30
  4.b klase no 14.30 - 16.00 
   
 • Lielā skola - 1. jūnijs
  5. klase no 9.00 līdz 12.00
  6.a klase no 12.30 -14.00
  6.b klase no 14.00 - 15.30
   
 • Lielā skola - 2. jūnijs
  7.a klase no 9.00 līdz 10.30
  7.b klase no 10.30 līdz 12.00
  8.a klase no 12.30 līdz 14.00
  8.b klase no 14.00 līdz 15.30
   
 • Lielā skola - 3. jūnijs
  9.a klase no 9.00 līdz 10.30
  9.b klase no 10.30 līdz 12.00
  10. klase no 12.30 līdz 14.00
  11. klase no 14.00 līdz 15.30

 

5.klases skolēni ceļā uz finālu

 

Šā gada pavasarī seši skolēni no Rūjienas vidusskolas 5. klases (Elizabete Borovkova, Dans Dīmanis, Estere Līduma, Olivers Martinsons, Gustavs Aleksis Mačs un Eduards Miška) jeb komanda “EDEGOM - sapere aude!” piedalījās Latvijas Universitātes atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu 2021”.

Olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās 96 komandas no 53 skolām. Šajā kārtā vairāk kā 500 skolēni parādīja savas individuālās zināšanas matemātikā, dabaszinātnēs un informātikā.

46 komandas turpināja dalību atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu!”. Otrajā kārtā skolēni sadarbojās komandā, veidojot video par zobratu mehānismu. 5. klases skolēni rezultātā izveidoja iekārtu – ventilatoru, kas darbojas ar zobratu mehānismu palīdzību.

Rezultātā tika atlasītas 24 komandas dalībai olimpiādes fināla kārtā, tajā skaitā arī Rūjienas vidusskolas 5. klases komanda. Fināla kārta, kas bija paredzēta 14. maijā, epidemioloģiskās situācijas dēļ pārcelta uz 2021.gada 10.septembri.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, erudīciju un aktīvo iesaisti!

Paldies skolotājai Mārai  Ozolai par programmēšanas nodarbībām!

Paldies klases audzinātājām par iesaisti olimpiādes norises 2. kārtā!