Cienījamie vecāki!

Vienmēr gaidām un priecājamies jūs redzēt sava bērna skolā ar patiesu interesi par to, lai nākotnes skola sāktos jau šodien! Īstenojot vienu no šī mācību gada prioritātēm “Mācīšanas pieejas, kas attīsta dzīvei 21.gs. svarīgas zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības, izmantošana”, nolēmām, ka mums – pedagogiem – ne tikai pašiem jānoskaidro, kas tieši ir šīs dzīvei svarīgās un noderīgās “lietas”, bet arī jāzina, ko par to domā mūsu skolēni un jūs, vecāki!

Skolas attīstības plānā tādēļ esam paredzējuši katru mācību gadu aptaujāt 3., 4., 6., 9. un 10. klašu skolēnus un vecākus. Februārī minēto klašu skolēni un vecāki e-klases pastā saņēma aptaujas anketu “Skola2030. Organizācijas kultūra skolā” paroles. Aptaujā piedalījās gandrīz trešdaļa vecāku (aktīvākie 9.b, 3.a, 4.a vecāki – gandrīz puse katras klases vecāku); skolēni, pateicoties klašu audzinātāju atbalstam, bija daudz aktīvāki (3.a, 3.b, 6.b un 10. – dalība pat vairāk kā 90%).

Noskaidrojām, ka vislielākā vienprātība skolēnu vidū valda par to, ka labi mācīties ir svarīgi, savukārt vecāki visvairāk “jā” teikuši, piekrītot apgalvojumam, ka jūtas līdzatbildīgi par sava bērna mācību sasniegumiem. Toties pārdomu vērti ir vismazāk pozitīvo atbilžu saņēmušais jautājums skolēnu aptaujā: “Vai Tu ar kādu skolotāju pārrunā savus skolā sasniedzamos mērķus?”, kur lielākā daļa skolēnu atbild: “Reti”, un vecāku aptaujā jautājums: “Ja Jums ir kādas interesantas idejas, kas varētu būt skolai noderīgas, vai Jūs tās pastāstāt skolā?”, uz ko lielākā daļa vecāku atbildējuši līdzvērtīgi divējādi: “Nestāstu” vai “Dažreiz pastāstu”. Kāpēc nē? Meklēsim atbildes kopīgi! 

 

Daži skolas foajē ir pārvērtušies par izstāžu telpām, kur fotogrāfijās var aplūkot mirkļus no projektiem, kuros darbojamies, un mācību formām, kas atbilst jaunajai - kompetenču apguves - pieejai, un kuras jau kļuvušas par tradicionālām Rūjienas vidusskolā - vides mācību ekspedīcijas, stundas ārpus klašu telpām u.c.

 

                                                                        Skolas vadība