Pirms rudens brīvlaika skolēni saņem starpliecības. Divas reizes mācību gadā (pirms skolēnu rudens brīvdienām un pirms skolēnu pavasara brīvdienām) 2. - 12. klasēs mācību priekšmetos, kur mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā, tiek izlikts semestra starpvērtējums, izglītojamiem tiek izsniegtas starpliecības.

Pedagogi skolēnu brīvlaikos parasti paši mācās kursos, konferencēs, semināros un var sniegt arī papildus atbalstu skolēniem, kam tas nepieciešams. Skolēni, kas vēlas apgūt kavēto vai neizprasto, tiek gaidīti konsultācijās. Grafiks vēl tiks papildināts.

Konsultāciju grafiks

  23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
Inita Rozīte     9.30 - 12.00    
Marika Glušonoka 8:00 - 9:00   8:00 - 9:00 8:00 - 9:00  
Ina Plauka     9:00 - 12:00  9:00 - 12:00  
Guna Kūla   9:30      
Guna Liekne 10:00 - 11:00        
Līga Āboltiņa - Žīgure   10:00 - 12:00      
Tatjana Dubrovska (208.) 11:00 - 12:00        
Eva Engere   10:00      
Māra Guna Dreimane   10:00 - 12:00  10:00 - 12:00  10:00 - 12:00  
Maruta Berga      10:00 -13:00    
Silva Liepiņa      10:00 - 12:00  10:00 - 12:00  
Edīte Skujiņa    11:00      
Dace Zāģere  9:00 - 12:00        
Marita Kukemilka pēc individuālas vienošanās
Māra Ozola    9:30 - 11:00      
Agnese Inese Pakalne pēc individuālas vienošanās
Nelda Jaunzeme   9:00 - 10:00