Ko skolai nodrošina letonika.lv abonements?

▪ skolotājiem un skolēniem ir pieejams viss letonika.lv saturs bez papildus samaksas

letonika.lv Lasītavā ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille

▪ piekļuve saturam nodrošināta jebkurā laikā un vietā, ienākot ar E-klases pasi

 

 

 Multivide