Latvijas iedzīvotāji jau 15 gadus aktīvi izmanto iespējas, ko sniedz Latvijas dalība
Eiropas Savienībā – paplašinājušās ceļošanas un studiju iespējas, tiek saņemts plašs
atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, uzlabojas vides un dzīves kvalitāte. Nozīmīgi ir
izprast, ka ikviens no mums ir aktīvs un atbildīgs Latvijas un Eiropas līdzveidotājs –
zinošs, kritiski domājošs un drosmīgs.
Tāpēc tradicionāli Eiropas dienā, 9. maijā no plkst. 8:00 līdz 21:00 www.esmaja.lv,
ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties „Eiropas eksāmenā”. „Eiropas
eksāmena” mērķis ir pilnveidot zināšanas un izpratni par Latviju Eiropā, kā arī stiprināt
mūsu pilsonisko apziņu.
Eiropas eksāmens ir tests ar 20 jautājumiem, kas aptver dažādas ar mūsu ikdienu saistītas tēmas. Ņemot vērā Eiropas Eksāmena dalībnieku dažādo vecumu un zināšanu līmeni, dalībnieki izvēlas sev piemēroto jautājumu grupu:
 5.-6.klase
 7.-9.klase
 Vidusskola
 Pieaugušais 

Piparu skaits norāda jautājumu grūtības pakāpi - sākot ar vieglākiem un noslēdzot ar grūtākiem -- trīs pipari!  Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 50. Iegūto punktu skaitu dalībnieks uzzina Apliecinājumā, kas tiek nosūtīts uz norādīto e-pastu 9.maijā pēc plkst. 21:00. Svarīgi ir ne tikai atbildēt uz visiem jautājumiem pareizi, bet izdarīt to pēc iespējas īsākā laikā. Pieci labākie katrā vecuma grupā saņems vērtīgas balvas!
Piedalieties un mudiniet arī pārējos piedalīties, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs būtu
drošs, ka izprot to, kas notiek savās mājās – Latvijā, Eiropā un pasaulē!
Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kustība Latvijā.

Rūjienas vidusskolas Eiropas eksāmena grafiks 5. - 12. klasēm