https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

12.03.2020
Ministru prezidents

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

Rūjienas vidusskolas vadība aicina skolēnus un vecākus sekot līdzi turpmākiem norādījumiem e-klasē!