Drošība uz ceļa

 

Sākoties rudens tumšajam laikam, jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai mēs būtu pamanāmi uz ceļa. Sadarbojoties ar Latvijas Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras nodaļu 16.oktobrī Rūjienas vidusskolas 1. – 3.klases skolēni saņēma gaismas atstarojošās vestes.

Rūjienas novada skolēniem katru dienu jāpārvietojas gar ceļa malām, un ne vienmēr tās ir apgaismotas un īpaši izbūvētas gājēju vajadzībām. Tieši šobrīd, kad jau pēcpusdienās iestājas tumsa, ir īstais laiks, kad ar bērniem vēlreiz pārrunāt drošību un uzvedību uz ceļa.

Rūpējoties par jaunāko paaudzi, klašu audzinātājas, atgādinot par drošības noteikumiem uz ceļa, skolā un mājās atstarojošās vestes izdalīja 106 skolēniem.

Pētījumos pārbaudīts, ka viskvalitatīvāk gaismu atstaro tieši vestēs iestrādātās līnijas, tādējādi padarot redzamu gājēju no visām pusēm.

Atstarojošās vestes ir ļoti noderīga lieta. Skolēni uz skolu pārsvarā tiek vesti ar autobusu, bet no mājām līdz autobusa pieturai tomēr iet kājām un tumšajā laikā nav pamanāmi. Arī vecāko klašu skolēniem aicinām izmantot atstarojošās aproces, citus atstarojošos elementus.

Aicinām vecākus ģimenēs pievērst pastiprinātu uzmanību bērnu redzamībai diennakts tumšajā laikā. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc iespējas agrākā vecumā, regulāri atgādinot par atstarojošu elementu nepieciešamību un lietošanu, lai būtu redzami uz ceļa, tad arī autovadītāji saglabājot modrību, varēs ātrāk pamanīt gājējus.

Liels PALDIES Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Nepilngadīgo lietu vecākai inspektorei Ritai Ozarskai un Valsts policijas vecākai inspektorei Lienei Kaužēnai par sadarbību un skolēnu izglītošanu drošības jautājumos.

 

 

Būsim atbildīgi un sargāsim sevi paši!

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa