Pasākums, vieta

Laiks

Mērķauditorija

Projekts

Atbildīgais (-ie), organizators (-i)

Aristotelis

(Rīgas iela 30)

02.10.-06.10.

10.klases skolēni

 

11. klases skolēni, G.Liekne

Miķeļdienas tirdziņš

(Skolas iela 24)

02.10.

8:00-9:30

1.-3.klašu skolēni

 

Klašu audzinātāji

Metodiskās padomes sanāksme

(Rīgas iela 30)

03.10.

16.00

Metodiskā padome

 

N.Jaunzeme

4.b vecāku sapulce

(Rīgas iela 30)

04.10.

18:00

4.b klases vecāki

 

M.Glušonoka

Muzikāla izrāde „Kas notiek Dižmežā?”

(Rūjienas k/n)

06.10.

10:00

1.-3.klašu skolēni

 

E.Mihaiļuka

Rudentiņš – bagāts vīrs

Izstāde

(Skolas iela 24)

09.10.

1.-3.klašu skolēni

 

J.Zumente, P.Roķe, L.Brikmane, S.Liepiņa, E.Treiere, M.Kukemilka

"Papardes zieda" seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbība. Pubertāte.

(Rīgas iela 30,

302., 306.kabinets)

09.10.

9:00-10:30 (6.a)

10:40-12:20 (6.b)

6.a, 6.b klases skolēni

Projekts „Esi vesels, 

Rūjienas novada

iedzīvotāj!

Nr.9.2.4.2/16/I/053

E.Mihaiļuka

I.Zemīte

"Papardes zieda" seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbība. Lēmums.

(Rīgas iela 30,

302., 306.kabinets)

09.10.

12:50-14:20

10.klases skolēni

Projekts „Esi vesels, 

Rūjienas novada

iedzīvotāj!

Nr.9.2.4.2/16/I/053

E.Mihaiļuka

I.Zemīte

 

 

"Papardes zieda" seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbība. Attiecības.

(Rīgas iela 30)

10.10.

9:00-10:30

6.a, 6.b klases skolēni

Projekts „Esi vesels, 

Rūjienas novada

iedzīvotāj!

Nr.9.2.4.2/16/I/053

E.Mihaiļuka

I.Zemīte

"Papardes zieda" seksuālās un reproduktīvās veselības nodarbība. Kontracepcija.

(Rīgas iela 30)

10.10.

10:40-12:20

10.klases skolēni

Projekts „Esi vesels, 

Rūjienas novada

iedzīvotāj!

Nr.9.2.4.2/16/I/053

E.Mihaiļuka

I.Zemīte

Projekta “Let’s tune in to Europe” delegācijas viesošanās Rūjienas vidusskolā

10.10.

9:15 (Rīgas iela 30)

12:00-12:50 (Skolas iela 24)

Mūzikas pedagogi

Projekts “Let’s tune in to Europe”

L.Gaile

Ekspedīciju izvērtēšanas sanāksme

(Rīgas iela 30)

10.10.

16:00

4.-12.klašu audzinātāji, ekspedīciju skolotāji

 

N.Jaunzeme

Seminārs „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”

(Smiltenes k/n)

11.10.

12.00

9.-12.klašu interesenti

 

I.Kūķe

Koncerts

(Rūjienas k/n)

11.10.

18:00

Projekta “Let’s tune in to Europe” delegācija,

visi interesenti

Projekts “Let’s tune in to Europe”

L.Gaile

I.Plauka

Drošības diena

(Skolas iela 24)

13.10.

12:40

1.-3.klašu skolēni

 

E.Mihaiļuka,

R.Ozarska

Drosme Draudzēties nodarbības 4-9.klašu skolēniem par mobingu (Dardedze)

(Rīgas iela 30)

16.10.

9:00-9:40–4.a

9:50-10:30–4.b

10:40-11:20–6.a

11:40-12:20-6. b

12:50-13:30-9.a

13:40-14:20-9.b

4., 6., 9. klašu skolēni

Projekts „Esi vesels,

Rūjienas novada

iedzīvotāj!

Nr.9.2.4.2/16/I/053

E.Mihaiļuka

I.Zemīte

Darba grupas „Pasākumi” sanāksme

(Rīgas iela 30)

17.10.

16.00

Visi interesenti

 

E.Mihaiļuka

 

Tikšanās ar Kārli Bardeli. Iedvesmas stāsts. Diskusija „Kas ir uzņēmējspēja? Kur to var pielietot?”

(Rīgas iela 30,

110. kabinets)

19.10.

13.40-15:00

10.-11.klašu skolēni

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0./16/I/001

I.Kūķe

Lielā zinātkāres diena (ZINOO)

(Skolas iela 24)

20.10.

9:00

1.-3.klašu skolēni

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0./16/I/001

I.Kūķe

Rudens brīvlaiks

23.10.-27.10.

1.-12.klases skolēni

 

JJ

4.b mācību ekskursija

(Rīga)

24.10.

4.b klases skolēni

 

M.Glušonoka

Novembra mēneša plānošana

(Rīgas iela 30)

31.10.

16.00

Skolotāji

 

E.Mihaiļuka