Pasākums (vieta)

Datums/Laiks

Mērķauditorija

Projekts / Piezīmes

Atbildīgais (-ie), organizators (-i)

Projekta "Auglis skolai" noslēguma pasākums

01.-16.02.

1.-9.klašu skolēni

Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai”

I.Kūķe

Sveču diena

02.02

1.-3 klašu skolēni

 

Klašu audzinātāji

Zobu higiēnists

05.02./

2.b klases skolēni

 

I.Amerika

Metodiskās konferences plānošanas sanāksme

06.02

pedagogi, metodiskā padome

 

N.Jaunzeme

Radošā darbnīca "Ziemas baltumā"

06.02

1.b klašu skolēni

 

P.Roķe, S.Markina

Biedrības „Papardes zieds” nodarbības. Tēmas - "Atkarības", "Sekstings"

07.02. (Katrai klasei divas 90 min. nodarbības)

6.a, 6.b, 10.klases skolēni

Projekts „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr.9.2.4.2/16/I/053

I.Kūķe

Mācību ekskursija

08.02.

9.a klase

 

L.Vasiļjeva

Iepazīsti Eiropu!

09.02.

4.-12. klašu skolēni

10. klašu skolēnu aktivitātes dažādās mācību stundās

A. Deksne un 10.kl. skolēni

Zobu higiēnists

12.02./

2.b klašu skolēni

 

I.Amerika

"Dardedzes" nodarbības par mobingu (Iecietības stundiņa) (Rīgas iela 30)

12.02.

5., 7., 8. klašu skolēni

Projekts „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr.9.2.4.2/16/I/053

I.Kūķe

Ledus Gladiatori - treniņš

12.02./11:00-14:00

8.a un 8.b klašu skolēnu komandas

Ledus Gladiatoru sacensības

M.Grenovska un I.Plauka

Ledus gladiatori - treniņš

13.02. izbraukšana pl.9.45.

5.a un 5.b komandas

 

D.Ķīkule E.Engere

Draudzības diena

13.02./13.20

1.- 3. klašu skolēni

 

Skolēnu pašpārvalde

Atbalsta pasākumu sanāksme - individuālo izglītības plānu pārskatīšana

13.02. / 16:00

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi

 

Atbalsta personāls

Iepazīšanās ar vācu kolēģi Salinu Leupen

13.02./16.00

Pedagogi, skolēnu pašpārvalde, 7.-12.klašu pārstāvji

 

M.Berga

Ēnu diena

14.02

4.-12.klašu skolēni

 

I.Kūķe

Cēsu pulka skolnieku rotas karoga maiņas ceremonijas plānošanas sanāksme / Cēsis

15.02./

Vēstures skolotāji, skolas vadība, skolēnu pašpārvalde

 

Vēstures skolotāji, skolas vadība, skolēnu pašpārvalde

Ledus gladiatori - treniņi

15.02.

6.a,7.a,7.b

 

I.Rozīte, L.Čākure, L. Stupele

No sirds uz sirdi!

16.02./9.00

4.-6.klašu skolēni

 

Skolēnu pašpārvalde

Valentīndienas balle

16.02.

7. - 12.klašu skolēni

 

Skolēnu pašpārvalde

Sadraudzības pasākums ar Baldones vidusskolas 6. klasi

16.,17.02

6.a klase

 

I.Rozīte

"Dardedzes" nodarbības par mobingu (Foruma teātra metode) (Rīgas iela 30)

19.02.

4.b, 5.a, 5.b, 7.a, 8.a, 8.b klases skolēni

Projekts „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr.9.2.4.2/16/I/053

 

Ledus Gladiatori - treniņš

19.02./9:40-13:40

8.a un 8.b klašu skolēnu komandas

Ledus Gladiatoru sacensības

M.Grenovska un I.Plauka

Dzimtās valodas diena

21.02/13:40-15:40

4.-7.klases skolēni

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāji I.Penka, M.Glušonoka, L.Vasiļjeva, N.Jaunzeme

Tematiska pēcpusdiena, veltīta M.Stārastes daiļradei

23.02.

1.-3.klašu skolēni

 

S.Markina, I.Krūmiņa

Tikšanās ar blogeri, grāmatžurnāla redaktori Agnesi Kleinu

23.02/9.20-11.20

10.-11.klašu skolēni

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

I.Kūķe, I.Penka

4.klašu olimpiāde dzimtajā valodā

23.02/9:50-11:20

4.klašu skolēni

 

I.Penka, M.Glušonoka

Ledus Gladiatori - finālsacensības

23.02.

8.a, 8.b un 6.a klašu skolēni

Ledus Gladiatoru sacensības

M.Grenovska, I.Plauka un I.Rozīte

Izstāde "Skola 2018"

24.02

8.-12.klašu skolēni

Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

I.Kūķe

Marta mēneša plānošana (Rīgas iela 30)

27.02./16:00

Pedagogi

 

I.Kūķe, N.Jaunzeme

Zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas / fizikas kab.

2018.28.2/9:50

Prezentē 11.kl.; piedalās 10.kl.

 

ZPD vadītāji, N. Jaunzeme

9.b klases mācību ekskursija

28.02.

9.b

 

M.G.Dreimane