Interešu izglītība

Programma/

nodarbība

Vadītājs

Vārds, Uzvārds

Klašu grupa

Laiks, norises vieta

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Pūtēju orķestris

Gvido Brenčevs

5.-12.

 

14:30-15:10

15:15-15:55

(Rīgas iela 30)

 

8:10 - 9:40 (Rīgas iela 30)

 

 

 

„Hey – dzīvo droši!”

 

Linda Čākure

Alvis Čākurs

5.-12.

 

 

 

15:30-17:30

 

10:00-13:00

Vides pētnieki

Anda Deksne

7.-12.

17:10-17:50 (Rīgas iela 30)

 

 

 

15:15-15:55

16:00-16:40

(Rīgas iela 30)

 

Skolas muzejs

Eva Engere

4.-12.

 

 

13:40-14:20

14:30-15:10

(Rīgas iela 30)

 

 

 

Eiropas Savienības jautājumu apguve

Ligita Gaile

4.-7.

13:40-14:20

(Rīgas iela 30, informātikas kab.)

 

 

 

 

 

Orientēšanās pasaule

Marika Glušonoka

1.-3.

15:10-15:40

(Skolas iela 24)

 

15:10-15:40

(Skolas iela 24)

 

 

 

Orientēšanās pasaule

Marika Glušonoka

4.-6.

 

15:15-15:55

(Rīgas iela 30)

 

15:15-15:55

(Rīgas iela 30)

 

 

Tekstilmāksla

Diāna Kaužēna

5.-12.

 

15:15-15:55

16:00-16:40

(Rīgas iela 30)

 

 

 

 

Krāsainie pirkstiņi

Inese Krūmiņa

1.-3.

 

8:10-8:50

(Skolas iela 24)

 

8:10-8:50

(Skolas iela 24)

 

 

Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

(SMU)

Inguna Kūķe

4.-12.

 

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)

 

 

 

 

Teātra pulciņš

(Jaunākā grupa)

Dace Ķīkule

5.

13:40-14:20

(Rīgas iela 30, Spoguļzāle)

 

 

14:30-15:10

(Rīgas iela 30, Spoguļzāle)

 

 

Teātra pulciņš

(Vecākā grupa)

Dace Ķīkule

7.-12.

16.30 - 18.00

(Rūjienas k/n)

16.30 - 18.00

(Rūjienas k/n)

 

 

 

 

Trases auto modelisms

Guntis Lapsiņš

1.-12.

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)

 

15:15-15:55

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)

 

15:50-15:55

16:00-16:40

(Rīgas iela 30)

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

Ilze Lippe

1.

13:40-14:20

(Skolas iela 24)

 

13:40-14:20

(Skolas iela 24)

 

 

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

Ilze Lippe

2.

 

13:40-14:20

(Skolas iela 24)

 

13:40-14:20

(Skolas iela 24)

 

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

Ilze Lippe

3.

 

14:30-15:10

(Skolas iela 24)

14:30-15:10

(Skolas iela 24)

 

 

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

Ilze Lippe

4.

14:30-15:10

(Rūjienas k/n)

 

 

14:30-15:10

(Rūjienas k/n)

 

 

Deju kolektīvs „Jampadracis”

Ilze Lippe

5.-6.

 

15:30-16:20

(Rūjienas k/n)

 

15:30-16:20

(Rūjienas k/n)

 

 

Deju kolektīvs „Jampadracis”

Ilze Lippe

7.-9.

15:30-16:20

(Rūjienas k/n)

 

15:30-16:20

(Rūjienas k/n)

 

 

 

Vizuālā programmēšana

Māra Ozola

4.-6.

 

15:20-16:00

 

 

 

 

Žurnālistika/Skolas avīze

Ilga Penka

10. - 12.

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)

 

 

 

 

 

Prasmīgās rokas

Pārsla Roķe

1.-3.

 

 

 

8:10-8:50

(Skolas iela 24)

8:10-8:50

(Skolas iela 24)

 

Lasīšanas pulciņš

Judīte Zumente

1.-3.

15:10-15:50

(Skolas iela 24)

 

 

14:20-15:00

(Skolas iela 24)

 

 

Kokapstrāde

Uldis Žīgurs

5.-12.

15:15-15:55

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)

 

15:15-15:55

16:00-16:40

16:50-17:30

(Rīgas iela 30)