Interešu izglītība

Pulciņš

Vadītājs

Klašu grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Deju kolektīvs „Capatiņas”

(Skolas iela 24)

Ilze Lippe

1.

13:40 – 14:20

 

13:40 – 14:20

 

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

(Skolas iela 24)

Ilze Lippe

2.

 

13:40 – 14:20

 

12:50 – 13:30

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

(Skolas iela 24)

Ilze Lippe

3.

14:30 – 15:10

14:30 – 15:10

 

 

 

Deju kolektīvs „Capatiņas”

(Skolas iela 24)

Ilze Lippe

4.

 

 

14:30 – 15:10

14:30 – 15:10

 

Eiropas pulciņš

(Skolas iela 24)

Ligita Gaile

1.-4.

14:30 – 15:10

15:15 – 15:55

 

 

 

13:40 – 14:20

14:25 – 15:05

Lasīšanas pulciņš

(Skolas iela 24)

Marika Glušonoka

1.-4.

15:15 – 15:55

15:15 – 15:55

 

 

 

Krāsainie pirkstiņi

(Skolas iela 24)

Inese Krūmiņa

1.-6.

 

8:10 – 8:50

 

 

12:40 – 13:20

Trases automodelisms

(Rīgas iela 30)

Guntis Lapsiņš

1.-12.

 

 

15:00 – 18:00

 

15:00 – 18:00

Galda spēles

(Rīgas iela 30)

Pēteris Skorohodovs

1.-12.

 

 

15:15 – 15:55

 

 

Teātra pulciņš

(Kultūras namā)

Dace Ķīkule

1. -12.

17:00 – 17:40

17:45 – 18:25

 

 

 

15:30 – 16:10

16:15 – 16:55

Vizuālā programmēšana

(Rīgas iela 30)

Māra Ozola

4.-6.

 

 

15:15 – 15:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulciņš

Vadītājs

Klašu grupa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Jaunie korespondenti

(Rīgas iela 30)

Laine Vasiļjeva

4.-12.

 

 

14:30 – 15:10

 

 

„Hey – dzīvo droši!”

(Rīgas iela 30)

Linda Čākure, Inita Rozīte

5.-9.

 

 

 

15:15 – 15:55

16:00 – 16:40

16:45 – 17:25

17:30 – 18:10

 

Kokapstrāde

(Rīgas iela 30)

Uldis Žīgurs

5.-12.

16:30 – 17:10

17:15 – 17:55

15:15 – 15:55

16:00 – 16:40

 

 

 

Lietišķā māksla

(Rīgas iela 30)

Diāna Kaužēna

5.-12.

 

15:15 – 15:55

16:00 – 16:40

 

 

 

Literārā grupiņa

(Rīgas iela 30)

Ilga Penka

5.-12.

 

 

 

16:00 – 16:40

 

Robotikas pulciņš

(Rīgas iela 30)

Valdis Vīksna

5.-12.

15:15 – 15:55

 

 

 

 

Pūšaminsturmentu ansamblis

(Rīgas iela 30)

Gvido Brenčevs

5.-12.

 

 

16:50 – 17:30

19:00 – 19:40

 

 

Vides projekti

(Rīgas iela 30)

Anda Deksne

7.-12.

 

 

15:15 – 15:55

16:00 – 16:40

16:45 – 17:25

 

 

Deju kolektīvs „Jampadracis”

(Kultūras namā)

Ilze Lippe

5.-6.

 

15:30 – 16:30

 

15:30 – 16:30

 

Deju kolektīvs „Jampadracis”

(Kultūras namā)

Ilze Lippe

7.-9.

17:30 – 18:30

 

15:30 – 16:30

 

 

Novadpētniecība

(Rīgas iela 30)

Eva Engere

4.-12.

 

 

 

16:00 – 16:40

15:30 – 16:10

Jaunsardze

(Rīgas iela 30)

Gatis Ceriņš

4.-5.

 

13:40 – 14:20

14:25 – 15:05

 

 

 

Jaunsardze

(Rīgas iela 30)

Gatis Ceriņš

6.-12.

 

15:15 – 15:55

16:00 – 16:40

16:45 – 17:25

 

 

 

Pirmie soļi uzņēmējdarbībā

Inga Rokpelne

4.-12.

 

 

 

18:00-18:40