Patriotiskā audzināšana

 

Nozīmīgākā 2.Cēsu pulka Skonieku rotas karavīru biedrības tradīcija saistās ar tās patriotismu un brīvības uzvaru, ik gadu nododot karogu glabāšanai kādai no pulka dalības skolām.

Šogad karoga glābšanas tradīcija ir nodota Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai.

1.novembrī visas 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga dalības skolas tikās Gaujienā, lai svinīgi būtu klāt vēsturiskajā brīdī, kad pie 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga kārts tika piestiprinātas goda metāla plaksnes ar dalības skolu vārdiem. Plāksnes tika piestiprinātas tāda secībā, kādā karogs ticis glabāts skolā.

Rūjienas vidusskola karogu saņēmusi 1933., 2006. un 2017. gadā.

Jau 1928.gadā Kārlim Dzirkalim, domājot par skonieku rotas piemiņas saglabāšanu, radās ideja par karogu. Viņš ir arī karoga meta autors. Karoga vienā pusē uzraksts “CĒSU PULKA SKONIEKU ROTA” un “6. JŪNIJS 1919” uz balta laukuma, kas malās apņmemts ar zaļu apmali un ozola lapām. Otrā pusē pakāpeniska krāsu pāreja no tumši sarkana uz baltu, garenā rombā rotas krūšu nozīmes attēls ar uzrakstu “NO ZOBENA SAULE LĒCA”

Rotas piemiņas karogam līdzekļus ziedoja skolēni un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas ģimnāzijām: Cēsis, Valmiera, Limbaži, Mazsalaca, Rūjiena, Valka, Smiltene, Gaujiena, Alūksne un Stalbe – no kurām 1919.gada jūnija dienās pieteicās brīvprātīgie skolēni.

Kopīgas tradīcijas un cieņa pret Latvijas valsts Neatkarību ir katra pilsoņa sirds darbs.

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa