Skolas dome

 

Vārds, uzvārds

Amats / piederība domes frakcijai / klase

Aija Sproģe Skolas domes priekšsēdētāja Vecāki, 10.
Dairis Lācis Skolas domes priekšsēdētājas vietnieks Vecāki, 1.b
 Kārlis Zemītis   Vecāki, 1.a 
Baiba Līduma   Vecāki, 2.a, 9.b
Jānis Roze   Vecāki, 2.b
Sanita Triduba   Vecāki, 3.a
Līga Āboltiņa   Vecāki, 3.b
Laila Virse   Vecāki, 4.a
Everita Romanovska   Vecāki, 4.b
Sannija Kalniņa   Vecāki, 5.a
Alise Zariņa   Vecāki, 5.b
Ilze Ēķe   Vecāki, 6.a
Inguna Zukure   Vecāki, 6.b
Maija Jostsone   Vecāki, 7.b
Vita Melbārde   Vecāki, 7.b
Ilona Šmite   Vecāki, 8.a
Evija Ivanusa   Vecāki, 8.a
Gita Mazburša   Vecāki, 8.b 
Daina Roze   Vecāki, 9.a 
Inguna Prauliņa   Vecāki, 9.b 
Antra Sloka   Vecāki, 11.
Ilze Roķe   Vecāki, 12. 
Elisa Gaugere   Izglītojamie, 12.
 Henriks Markuss Markins   Izglītojamie, 12.
Līva Evelīna Lūse   Izglītojamie, 11.
Gundega Saulīte   Izglītojamie, 11.
Kate Luīze Kaša   Izglītojamie, 11.
Niks Patriks Ummers   Izglītojamie, 11.
Krista Āboltiņa   Izglītojamie, 10.
Linards Dāvis Irbe   Izglītojamie, 9.a
Agate Krista Balode   Izglītojamie, 8.a
Jēkabs Jostsons   Izglītojamie, 7.b
Laine Vasiļjeva   Skolotāji
Madara Grenovska   Skolotāji
Dace Zāģere   Skolotāji
Ligita Gaile   Skolotāji
Ilga Penka   Skolotāji
Silva Liepiņa   Skolotāji
Nelda Jaunzeme Skolas direktora vietniece ārpus frakcijām
Vidars Zviedris Skolas direktors ārpus frakcijām

 

 

Vārds, uzvārds Amats vai sociālais statuss izglītības iestādē Piederība domes frakcijai/amats
Vidars Zviedris direktors  

Nelda Jaunzeme

direktora vietniece  
Zane Melngaile direktora vietniece  
Silva Liepiņa arodbiedrība  
Sannija Kalniņa vecāks vecāku frakcija, domes priekšsēdētāja
Inguna Zukure vecāks vecāku frakcija, domes priekšsēdētājas vietniece
Laine Vasiļjeva skolotāja skolotāju frakcija
Aiga Kupce skolotāja skolotāju frakcija
Ilga Penka skolotāja skolotāju frakcija
Ina Plauka skolotāja skolotāju frakcija
Eva Engere skolotāja skolotāju frakcija
Dace Ķīkule skolotāja skolotāju frakcija
Valdis Ziediņš vecāks vecāku frakcija
Ingrīda Vīķe vecāks vecāku frakcija
Vineta Mūze vecāks vecāku frakcija
Roberts Leska vecāks vecāku frakcija
Valdis Kaliksons vecāks vecāku frakcija
Baiba Līduma vecāks vecāku frakcija
Svetlana Daiga vecāks vecāku frakcija
Inese Vilistere vecāks vecāku frakcija
Kristīne Jeske vecāks vecāku frakcija
Diāna Lammase vecāks vecāku frakcija
Natalija Kravčenko vecāks vecāku frakcija
Līga Āboltiņa vecāks vecāku frakcija
Vita Melbārde vecāks vecāku frakcija
Ligita Gaile vecāks vecāku frakcija
Maija Jostsone vecāks vecāku frakcija
Edmunds Bambāns vecāks vecāku frakcija
Inese Ozola Bondare vecāks vecāku frakcija
Zanda Laura Šķiņķe skolēns skolēnu frakcija
Elīza Ērgle skolēns skolēnu frakcija
Enija Loreina Treimane skolēns skolēnu frakcija
Ivita Mockus skolēns skolēnu frakcija
Aivis Neilands skolēns skolēnu frakcija
Imanta Dreimane skolēns skolēnu frakcija
Kristers Uglanovs skolēns skolēnu frakcija
Ģirts Virsis skolēns skolēnu frakcija
Kate Luīze Kaša skolēns skolēnu frakcija
Līva Evelīna Lūse skolēns skolēnu frakcija
Džūlija Anna Avota skolēns skolēnu frakcija
Elisa Gaugere skolēns skolēnu frakcija

Rūjienas vidusskolas skolas domes sastāvs

 

 

Vārds, uzvārds

Amats vai sociālais statuss izglītības iestādē

Piederība domes frakcijai/amats

Sannija Kalniņa

vecāks

vecāku frakcija

domes priekšsēdētāja

Vineta Mūze

vecāks

vecāku frakcija

domes priekšsēdētājas vietniece

Vidars Zviedris

direktors

skolotāju frakcija

Nelda Jaunzeme

direktora vietniece

skolotāju frakcija

Zane Melngaile

direktora vietniece

skolotāju frakcija

Silva Liepiņa

skolotāja

skolotāju frakcija

Elite Treiere

skolotāja

skolotāju frakcija

Māra Guna Dreimane

skolotāja

skolotāju frakcija

Ilga Penka

skolotāja

skolotāju frakcija

Maruta Berga

skolotāja

skolotāju frakcija

Māra Kleimane

skolotāja

skolotāju frakcija

     

Daina Roze

vecāks

vecāku frakcija

Evija Dančauska

vecāks

vecāku frakcija

Līga Čākure

vecāks

vecāku frakcija

Ilze Roķe

vecāks

vecāku frakcija

Selga Lazdāne

vecāks

vecāku frakcija

Guna Vītiņa

vecāks

vecāku frakcija

Jānis Roze

vecāks

vecāku frakcija

     

Anna Amanda Bērziņa

skolēns

skolēnu frakcija

Ivita Mockus

skolēns

skolēnu frakcija

Alise Lenša

skolēns

skolēnu frakcija

Melita Dunce

skolēns

skolēnu frakcija

Zanda Laura Šķiņķe

skolēns

skolēnu frakcija

Enija Loreina Treimane

skolēns

skolēnu frakcija

Zane Plauka

skolēns

skolēnu frakcija

Elīza Ērgle

Skolēns

Skolēnu frakcija