E-pasta adreseDrukātExport ICS

Stundu izmaiņas

Pie, 11. Janvāris 2019

Skolotāja Guna Liekne seminārā.

Pēc 1. stundas skolotājas Līga Āboltiņa - Žīgure un Anda Deksne seminārā.

Skolā nav skolotājas Eva Engere un Inguna Kūķe.

5.a - 1.st. - aizvieto skolotāja Helga Karole

6.b - 2. st. - aizvieto skolotāja Inta Skrastiņa

5.b - 3.,4.st. - aizvieto skolotāja Inta Skrastiņa

6.a - 5. st. - aizvieto skolotāja Helga Karole

Plkst. 12:00 - TBT atklāšana sporta hallē.

Izmaiņas mācību stundu sarakstā pēc TBT atklāšanas nosaka mācību priekšmeta pedagogs sadarbībā ar klases audzinātāju, ievērojot TBT komandu apmešanās plānojumu klasēs un skolēnu dalību pasākumā.

4444444444444444