Pieaugot saslimstībai ar Covid-19 Latvijā un pasaulē, darām jums zināmus Rūjienas vidusskolā pieņemtos ierobežojumus!

  • Klātienes mācības 1. - 6.klasei pēc rudens brīvlaika notiek nemainīgi - klātienē.
  • 7. - 12.klašu skolēni no 26. oktobra mācās attālināti.
  • No 2020.gada 17.oktobra interešu izglītības, kā arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā  tautas mūzikas ansamblis, deju vai citi tautas mākslas kolektīvi, pulciņi) īsteno izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai individuāli (vienas klases ietvaros).
  • Izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu ietvaros nerīko aktivitātes un publiskus, privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva.

Aicinām iepazīties ar Rūjienas vidusskolas kārtību attālinātajā mācību procesa laikā un ceļvedi “Kā Rūjienas vidusskola mācīsies attālināti?”, kā arī ar kārtību, kādā Rūjienas vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšanai!

Būsim atbildīgi un izturēsimies ar cieņu pret apkārtējiem!