Konsultācijas

  KONSULTĀCIJU LAIKI 2017./18.m.g.
Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Telpa
Jānis Aģis Sports   14:20 -15:20        
Līga Āboltiņa-Žīgure Bioloģija, dabaszinības 15:15 - 17:00   15:15 - 16:00     306. R
Maruta Berga Angļu val. 15:00 - 16:15 (p) 15:15 - 16:00   15:15 - 16:00 (n)   210. R
Ingrīda Bērziņa Ekonomika pēc individuālas vienošanās  
Ligija Brikmane Sākumskola   15:30 - 16:00   15:30 - 16:05   203. S
Aira Burve Mūzika pēc individuālas vienošanās 309.R
Linda Čākure Matemātika   15:10 - 16:10 15:10 - 16:10     304. R
Anda Deksne Ķīmija 16:00 - 17:00         105. R
Māra Guna Dreimane Vēsture     15:20 - 16:20 15:20 - 16:30   204. R
Tatjana Dubrovska Krievu val. pēc individuālas vienošanās  
Eva Engere Matemātika, vēsture       8:10 - 8:50 (n) 14:30 - 16:15 (p) 15:10 - 16:15 (n)    201. R
Ligita Gaile Angļu val., informātika       15:00 - 15:48   303. S
    13:32 - 14:20     310. R
Marika Glušonoka Latviešu val., literatūra 13:40 - 14:28 (p)      8:10 - 8:50 13.40 - 14.20 (n) 202. R
Madara Grenovska Sociālās zinības 15:00 - 16:00   15:00 - 16:00     207. R
Nelda Jaunzeme Latviešu val., literatūra pēc individuālas vienošanās 212. R
Diāna Kaužēna Mājturība un tehnoloģijas 15:15 - 16:45         208. R
Inese Krūmiņa Vizuālā māksla pēc individuālas vienošanās 209. S
Marita Kukemilka Sākumskola   15:20 - 15:50   8:10 - 8:50   302. S
Guna Kūla Matemātika   15:10 - 16:10   9:00 - 9:40   302. R
Dace Ķīkule Vizuālā māksla   14:30 - 15:10 (p) 15:15 - 15:55 (n)       307. R
Guna Liekne Vācu val. 16:00 - 16:40 (p) 15:15 - 15:55 (n)   16:00 - 16:40 (p) 15:15 - 15:55 (n)     206. R
Silva Liepiņa Sākumskola     8:10 - 8:50 8:10 - 8:50   102. S
Sintija Markina Ētika pēc individuālas vienošanās 207. S
Valerijs Markins Sports       14:30 - 15:00    
Māra Ozola Informātika   16:00 - 16:36       108. R
Agnese Inese Pakalne Matemātika     14:30 - 15:10 9:00 - 9:40   211. R
Ilga Penka Latviešu val., literatūra   15:20 - 17:00   8:10 - 8:45   301. R
Ina Plauka Mūzika 15:15 - 16:00   15:15 - 16:00     109. R
Inga Pūce Sports   14:20 - 15:08        
Pārsla Roķe Sākumskola 15:30 - 15:50 15:30 - 15:50 15:30 - 15:50 15:30 - 15:50   204. S
Inita Rozīte Angļu val., krievu val. 15:15 - 16:00   14:30 - 15:35     208. R
Edīte Skujiņa Angļu val., krievu val.   15:15 - 16:15   15:15 - 16:15   203. R
Līga Stupele Sports pēc individuālas vienošanās  
Maija Šmite Fizika     15:10 - 16:18     110. R
Elita Treiere Sākumskola       8:00 - 8:40 8:00 - 8:40 301. S
Laine Vasiļjeva Latviešu val., literatūra   15:15 - 16:15   15:15 - 16:20   303. R
Dace Zāģere Mūzika   14:10 - 14:50       303. S
Judīte Zumente Sākumskola     8:10 - 8:50   8:10 - 8:30 208. S
Vidars Zviedris Sports pēc individuālas vienošanās  
Uldis Žīgurs Mājturība un tehnoloģijas 15:15 -16:00   15:15 - 16:00      

 

Lai produktīvi organizētu darbu (materiālu sagatavošana u.c.) konsultācijās, vēlams savu apmeklējumu pieteikt skolotājam iepriekšējā dienā vai vismaz tās pašas dienas laikā. Izglītojamie var apmeklēt konsultācijas arī citā laikā, iepriekš to saskaņojot ar mācību priekšmeta skolotāju.

R - Rīgas iela 30 
S - Skolas iela 24

(p) - pāra nedēļa
(n) - nepāra nedēļa