Notikumu apskati

14.-15.septembrim bijušās Jeru pamatskolas telpās notika devīto un desmitās klašu skolēnu mācību ekspedīcija. Šoreiz ekspedīcija notika zem GLOBE projekta zīmes. Ekspedīcijā izmantotajās nodarbībās tika iekļauti pētījumi, izmantojot GLOBE projekta piedāvāto metodiku.

Ceturtdien izaicinājums bija tiem skolēniem (Klāvam, Liānai, Emīlam, Aldim, Linardam, Kristai, Sārai, Sindijai, Dāvim, Mikam, Zandai), kuriem bija jāvada nodarbības saviem vienaudžiem. Daļa no viņiem jau vairākus gadus paši veic pētījumus GLOBE projekta ietvaros, daudzi ir piedalījušies starptautiskās un Latvijas mēroga nometnēs un Vasaras skolās un guvuši pieredzi vides pētījumos.

Ekspedīcijas darbnīcu vadītāji.

Klāvs un Miks iejutās atmosfēras pētīšanas ekspertu lomā. Lai gan laika apstākļi nebija ļoti pateicīgi mākoņu pētījumiem, puiši centās ieinteresēt par tiem citus skolēnus.

Alberts cenšas salikt mākoņu puzli.

Liāna un Emīls bija sagatavojuši hidroloģijas pētījumu nodarbību – tika veiktas Rūjas upes ūdens analīzes – noteikts pH līmenis, mērīta elektrovadītspēja, mērīta nitrātu un skābekļa koncentrācija.

Emīls: “Kopumā man patika, ka varēju vadīt nodarbību. Bija dažas grupas, kuras visu veica ļoti labi, bet dažās grupās bija skolēni, kurus bija grūtāk ieinteresēt.”

Liāna: “Bija interesanti būt par nodarbības vadītāju. Nebija grūti, jo biju sagatavojusies – zināju, ko daru un stāstu citiem.”

Krista un Zanda mēģināja iepazīstināt citus skolēnus ar fenoloģijas pētījumiem.

Krista: ”Vadot nodarbību, es jutos komfortabli un zinoša. Man patika sajūta, ka varu palīdzēt katrai komandai veikt uzdevumus. Interesanti bija redzēt gala darbu – plakātu, kuram katrs skolēns bija pielicis savu izdomu. Prieks, ka spēju ieinteresēt un likt klausīties.”

Zanda: “Uzdevums nebija grūts, bet prasīja iepriekšēju sagatavošanos. Manus lūgumus un prasības grupu dalībnieki ievēroja un izpildīja, daži pat prasīja papildus informāciju. Labprāt vēl kādā ekspedīcijā vadītu nodarbību.”

Sāra un Sindija mēģināja iemācīt skolēniem dažas lietas no plašajām zemsedzes pētījumu iespējām. Meitenes mācīja mērīt izvēlēta koka augstumu, izmantojot klinometru, mērīja koku apkārtmēru, lai fiksētu, vai tas der dižkoka statusam.

Sāra: “Kā nodarbību vadītāja sākumā es jutos nedaudz nedroša, jo tā bija pirmā reize, kad kaut ko mācīju lielākai cilvēku grupai. Nodarbība bija jāvada diezgan aktīvi, lai dalībniekiem nezustu interese un uzmanība. No sākuma nodarbība ritēja diezgan lēni, jo vēl nezinājām, kā visu izskaidrot, kādā secībā pildīt uzdevumus, bet pēdējām grupām jau viss ritēja raiti, jo viss bija skaidrs, kā stāstīt un cik daudz, bijām jau daudz drošākas.”

Linards, Dāvis un Aldis savukārt piedāvāja noteikt dažus parametrus vairākos augsnes horizontos. Lai veiktu augsnes pētījumus, nepieciešama augsnes bedre, kuru puiši paši izraka. Tad arī varēja ņemt paraugus no katra horizonta, pārbaudīt, vai paraugs satur karbonātus, noteikt pH līmeni, u.c.

Visu ekspedīcijas gaitu aicinājām dokumentēt mēdiju grupai – Elīnai, Ralfam, Kristapam un Rojam. Visas darbnīcas tika filmētas, tika veidotas intervijas, un gala rezultātā tapa dokumentāls video sižets par ekspedīciju.

Interesanti bija klausīties, kā pēc paveiktā grupas prezentēja un stāstīja par saviem vērojumiem Prieks, ka skolēni var brīvi un atbildīgi izteikt viedokli, novērtēt padarīto, izdarīt secinājumus.

Vakarpusē kopā ar skolotājām tika organizēta erudīcijas trasīte. 8 interesanti un atraktīvi uzdevumi, 8 ļoti draudzīgas komandas. Arī šeit atbildību varējām dalīt ar skolēniem, kuri atbildīgi uzņēmās vadīt uzdevumus savās stacijās.

 

Emīla stacija “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko...”

Stacija “Google Maps”

Stacija “Vīrs un vārds”

Stacija “Liec un domā līdzi”

Otra ekspedīcijas diena mūs pārsteidza ar nepatīkamiem laika apstākļiem- lija un ļoti spēcīgi. Tad nu dienas plānu A nomainījām uz plānu B, un beigās vēl uz plānu C J Klausījāmies Rūjienas vidusskolas absolventa Austra Kļaviņa stāstījumā par savu z/s “Ceriņi” – par vēsturi, par problēmām, par panākumiem, par progresīvu un radošu saimniekošanu, par darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm, par nākotnes perspektīvēm.

 

Austris Kļaviņš dalās pieredzē par savu saimniecību.

 

Ekspedīcijas dienas pagāja nemanot, pēc šīm 2 dienām esam mazliet atbildīgāki, mazliet draudzīgāki, mazliet vairāk esam uzzinājuši un pilnveidojuši pētījumu prasmes.

Ekspedīcijas mūsu skolā nu jau ir tradicionālas. Skolēni zina iedibināto kārtību un ir pieņēmuši arī to, ka nodarbības ir tās pašas mācību stundas, tikai citā vidē, īpaši dabaszinību stundas, kurās nav jāizmanto fotogrāfijas, lai iepazītos ar dabas norisēm, bet reāli tās varētu iepazīt tieši dzīvajā dabā. Šādā veidā brīnišķīgi ir arī realizēt starppriekšmetu saikni. Un kur nu vēl kopīgā maltīšu gatavošana, dažādu sadzīves prasmju apgūšana un pilnveidošana un kopīga nakšņošana. Tas saliedē dažādu klašu skolēnus un skolotājus un sniedz pozitīvas emocijas.

 

 

 

Skolotājas Māra Guna Dreimane, Laine Vasiļjeva, Anda Deksne