Notikumu apskati

               

2018.gada 9.februārī Rūjienas vidusskolā tika rīkota Eiropas Parlamenta diena „Iepazīsti Eiropu!”, kurā 10. klases skolēni sniedza izglītojošas nodarbības dažāda vecuma klašu skolēniem ar mērķi paplašināt zināšanas dažādās jomās saistībā ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību Euroscola projekta ietvaros. Nodarbības tika pasniegtas latviešu valodas, literatūras, angļu valodas, krievu valodas, ģeogrāfijas, vēstures, ķīmijas, matemātikas, vizuālās mākslas un sporta stundās.

Katrā mācību priekšmetā tika rīkotas dažādas aktivitātes saistībā ar Eiropu, Eiropas Parlamentu. Latviešu valodā un literatūrā skolēniem, strādājot pa grupām, bija jāizdomā un jāatzīmē dotais rakstnieks un viņa grāmata pēc autora dzimtās valsts Eiropas kartē, un jāatpazīst zināmas pasakas pēc rādītajiem attēliem un jāpastāsta vairāk par tās saturu. Jauki, ka dažreiz jaunieši izdomāja savas pasakas variācijas. Aktīvi iesaistoties uzdevumos, skolēni uzzināja vairāk par viņu lasīto grāmatu autoru tautībām.

Angļu valodas stundās tika parādīta prezentācija par Eiropas valodām, pēc kuras sekoja krustvārdu mīklas atminēšana un kahoot! testa pildīšana pēc iepriekš stāstītā. Skolēni darbojās erudīti un iemācījās vairāk par valodām, kas tiek lietotas Eiropā.

Krievu valodā skolēni noklausījās prezentāciju par Eiropu un pēc tās aktīvi atbildēja uz jautājumiem. Nodarbības pasniedzējs Iļja saka: „Manuprāt, visas stundas bija nedaudz smieklīgas, jo likās dīvaini skolēniem būt skolotāju lomā un mācīt citus!”
Ģeogrāfijas stundās tika stāstīta prezentācija par Eiropas Savienību un Eiropas Parlamentu, kā arī par Euroscola projektu. Pēc tam bija jāpilda izveidotais interaktīvs tests Socrative programmā ar 20 jautājumiem par uzzināto. Pasniedzējus nepārsteidza tas, ka skolotāja Māra bija vienīgā, kas testu atbildēja ar 100% pareizām atbildēm.

Vēstures un ķīmijas stundās skolēni uzzināja par darbību Eiropas Parlamentā un par Lisabonas līgumu, kur vēlāk sekoja kahoot! tests. Alberts, Dairis un Rojs apgalvo, ka viņiem patika būt skolotājiem, un ka viss gāja lieliski.

Matemātikā tika rādīta prezentācija par nozīmīgākajiem skaitļiem Eiropā, piemēram, Eiropas Savienības dalībvalstu skaitu, iedzīvotāju skaitu, kuri tika izmantoti pēc tam algebrisko uzdevumu rēķināšanai, kur katrai klasei tika piemērota grūtības pakāpe. Pasniedzējs Klāvs apgalvo: „Es sapratu, ka šis darbs nav priekš manis, jo nespētu to darīt ikdienā, bet vienu dienu bija interesanti pavadīt kā skolotājam!”

Vizuālajā mākslā 4.klases skolēniem Zanda, Andrejs un Reinis stāstīja par Eiropas Savienību un Eiropas Parlamentu, pēc kura sekoja radošais darbs „Dzīve Eiropā”, kur skolēniem bija zīmējumā jāattēlo viņu paredzējums Eiropas nākotnei. Skolnieki bija jauki, zinoši un ieinteresēti piedalījās nodarbībā.

Sporta stundās skolēni iesildījās un pēc tam atbildēja uz dažādiem jautājumiem par sportu Eiropā, pēc tam sekoja dažādas spēles kā futbols, volejbols un tautasbumba. Pasniedzējs Miks stāsta: „Bija interesanti, kad skolēni bija ļoti saliedēti darbam komandās!”

Katrā nodarbībā tika pasniegti diplomi zinošākajiem un aktīvākajiem dalībniekiem – Saharova balva par domas brīvību un par neierobežotu sava viedokļa paušanu plašākai publikai, Eiropas pilsoņu balva par sekmīgu attiecību attīstīšanu starp vienaudžiem un dažādu klašu grupām, stiprinot Eiropas garu, LUX kino balva par aktīvu piedalīšanos debatēs un diskusijās saistībā ar Eiropas kultūras mantojumu, Jaunatnes Kārļa Lielā balva par Eiropas apziņas veidošanos un aktīvu līdzdalību jauniešu veidotajos projektos.

Eiropas Parlamenta diena bija ļoti izglītojošs pasākums visiem iesaistītajiem skolēniem. Tā deva iespēju jauniešiem novērtēt savas zināšanas un uzzināt vairāk par Eiropu un dažādu jomu apvienībām, kas to veido, tajā pašā laikā ļaujot 10. klases skolēniem iejusties skolotāja un pasniedzēja lomā.

10.klases skolēni gandarīti pēc nodarbību vadīšanas saviem vienaudžiem.

 

10.klases skolniece Elīna Zariņa