Notikumu apskati

No 18. līdz 21.septembrim Vācijā nelielā pilsētiņā Damp - pašos Vācijas ziemeļrietumos -notika Baltijas jūras projekta un Vācijas UNESCO Asociēto skolu konference “Global Citizen 2030”, kurā Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās Rūjienas vidusskolas skolnieces Zanda Marta Bāliņa, Krista Āboltiņa un skolotāja Anda Deksne.

Lai nokļūtu konferencē, skolēniem bija jāpiedalās BSP Latvijas skolu konkursā – bija jāiepazīstas ar ANO 17 ilgtspējīgās attīstības mērķiem, jāizvēlas kāds no tiem, jāatrod tuvējā apkārtnē vai savā skolā šī mērķa realizācija – jāveido attēls un apraksts par to, kas jau ir paveikts un kas vēl jādara, lai izvēlēto mērķi izpildītu līdz 2030. gadam.

 


Mūsu komanda no Latvijas.

Jau iepriekš, sazinoties ar konferences koordinatoriem internetā, katram no dalībniekiem bija jāizvēlas viena no 13 piedāvātajām darbnīcām, to tēmas variēja no nozīmīgā mikroplastikas piesārņojuma ūdenstilpnēs līdz pat ilgtspējīgai mājlopu gēnu saglabāšanai nākotnei. Skolotājas un skolēni no Latvijas bija pieteikušies atšķirīgām nodarbībām, tādēļ katrs ieguvām savus iespaidus. Piemēram, es kopā ar citiem projekta dalībniekiem, pārsvarā skolotājiem ar gadiem ilgu pieredzi savā jomā, diskutēju par skolēna – skolotāja attiecību nozīmi un mācīšanas efektivitāti. Grupa kopīgi nonāca pie secinājumiem, ka, lai iegūtu vēlamo rezultātu, ir jābūt atvērtiem pārmaiņām un jaunām metodēm, kā arī jādomā „ārpus rāmjiem”. Krista savā nodarbībā pārcilāja jautājumus saistībā ar 2030. gadam izvirzītajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem (the 17 Sustainable Development Goals) un turpmāko skolu izglītību. Savukārt skolotāja Anda piedalījās mikroplastikas piesārņojuma pētīšanā.


Mikroplastikas izpētes darbnīcā.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku- skolotāju un skolēnu no 13 pasaules valstīm. Interesanti, ka visi līdzvērtīgi piedalījās grupu darbā, nešķirojot atsevišķi skolēnus un skolotājus.

Otrajā dienā konference risinājās vairāk praktiski un ārpus nodarbību telpām. Ikkatrs devās ar darbnīcu saistītā ekskursijā, piemēram, uz netālās pilsētas Lībekas grāmatu veikaliņu, Arche Warder dzīvnieku parku, uz Šlesvigu, pat uz Dānijas zinātnes parku Universe u.c. Par todien iegūtajām sajūtām katram bija ko pavēstīt, viens ar prieku atcerējās spalvainās, peldošās cūkas ar lielajām ausīm, bet cits bija mazliet samircis, tomēr priecīgs par Dānijā redzēto. Man bija iespēja apmeklēt Multimar Wattforum – Vatu jūras nacionālā parka muzeju, tajā varēja aplūkot unikālajā mitrājā dzīvojošās radības. Krista devās mazliet tālāk – uz jau iepriekšminēto zinātnes centru Universe Dānijā, tur fizikas likumi tika pasniegti eksperimentu veidā, un viņai bija iespēja tos piedzīvot. Pāris stundas pēc atgriešanās konferences vietā tika atklāts starpkultūru vakars, tad izdejojām daudz aktīvu deju, notestējām ārzemnieku saldumus un pat mācījāmies rakstīt japāņu valodā.


Krista iepazīstas ar citu grupu prezentācijām.


Krista zinātnes centrā Universe cenšas pacelt mašīnu.

Arī paši bijām sagatavojuši priekšnesumu, lai nedaudz iepazīstinātu ar Latviju. Lūdzām konferences dalībniekus mēģināt izrunāt mūsu saldumu un ēdienu nosaukumus, tādus kā kukurūzas nūjiņas, zefīrs, rupjmaize, upeņu balzams, u.c. Bija prieks, ka visi ar aizrautību iesaistījās, un varējām uzcienāt ar līdzpaņemtajiem kārumiem.


Latvijas delegācijas prezentācija.

Paralēli iegūtajām zināšanām mēs ieguvām jaunus draugus gan no Igaunijas un Lietuvas, ar kuriem kopā mērojām ceļu uz konferenci, gan Vācijas, Somijas, Japānas, Indonēzijas, u.c. valstīm. Prieks arī, ka kopā Latvijas grupā bijām tik saliedēti, ka žēl bija šķirties. Bet zinām, ka vienmēr būsim gaidīti ciemos Aizputē, Vecpiebalgā, Valmierā, Skrīveros, Ogresgalā, Salacgrīvā.

Arī tagad, kad visi esam atgriezušies mājās, jauniegūtās zināšanas un iespaidi nav pagaisuši. Mēs esam ļoti pateicīgas par nodrošināto atbalstu un iespēju darboties Baltijas jūras projektā. Vēl joprojām ar jaukām atmiņām atceramies pārējos dalībniekus, šādus un tādus jokus un mazliet lietuviešu valodas. Labas labas!


Zanda Marta Bāliņa 11.klase