Notikumu apskati

27. martā , literatūras stundu  laikā,  mēs, 10. klases skolēni, devāmies uz Rūjienas izstāžu zāli, lai, aplūkojot  izstādi par Kārli Kalnieti, iepazītos ar  dzejnieku, par kuru iepriekš nebijām pat  dzirdējuši.

Izstāde bija veltīta K. Kalnieša simtajai dzimšanas dienai, jo viņš ir dzimis 1919.gada 15.februārī. Klasesbiedriem ļoti patika, kā izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa stāstīja par Kārli Kalnieti. Mums bija interesanti aplūkot fotogrāfijas, kas bija izvietotas gar telpas sienām vai ceļoja no rokas rokā. Fotogrāfijas bija kā mazas atmiņu ainas no dzejnieka dzīves, un mēs šodien kļuvām par šo ainu dalībniekiem. Viena no fotogrāfijām atklāja negaidītu faktu – mūsu klasesbiedrs Jānis ir Kārļa Kalnieša attāls radinieks, tas mums izraisīja patiesu izbrīnu.

Stundas turpinājumā Līga Siliņa mums nolasīja dažus Kārļa Kalnieša dzejoļus. Klausoties dzejoļus, atskārtām, cik lieliska, patiesa, sirsnīga un dziļu jūtu caurstrāvota ir RŪJIENIEŠA Kārļa Kalnieša dzeja.

Šajā mācību stundā mums pievienojās arī skolotāja Nelda Jaunzeme. Viņa dalījās savās atmiņās par Kārli Kalnieti, jo arī viņu ar dzejnieku  saista radniecība, un viņas stāstījums ļāva mums saprast to, kāds bija Kārlis Kalnietis. Mūs uzrunāja  mīlestības būtības atklāsme – nevis ar skaļiem vārdiem apliecināt, bet otrā cilvēkā meklēt to īpašo, kas saista . Tagad sapratām,  kāpēc viņa mīlestības tematikai veltītie dzejoļi ir tik vienkārši un  skaisti.

Arī mēs bijām iepriekš sagatavojušies stundai – katrs skolēns iemācījās vienu Kārļa Kalnieša dzejoli.  Mēs visi sēdējām aplī un klausījāmies viens otra dzejolī. Dažus dzejoļus Līga Siliņa papildināja ar stāstījumu – īsu, vēsturisku ieskatu  Rūjienas pagātnes notikumos vai iepazīstināja ar konkrētiem cilvēkiem, kuriem dzejoļi bija veltīti. Daži klasesbiedri atzina, ka dzejoļu runāšana viņiem sagādāja uztraukumu.

Divas stundas aizskrēja nemanot, bet noslēgumā mūs sagaidīja grandiozs pārsteigums – „Liepkalnu” kliņģeris „Fantāzija”, kas bija izveidots kā skaitlis 100, simbolizējot Kārļa Kaļnieša simtgadi. Mēs patiešām jutāmies kā dzejnieka dzimšanas dienas viesi.

Klasesbiedri atzina, ka šādas stundas noteikti  vajadzētu atkārtot, jo tā ir fantastiska iespēja uzzināt par savas pilsētas personībām, nesēžot skolas solā.

Klasesbiedriem patika pasākuma atmosfēra, tā bija nepiespiesta un pārdomas rosinoša. Izstāžu zāles vadītājai Līgai Siliņai mēs sakām skanīgu PALDIES.

Teksts: Everita Dunce, Jēkabs Veseris, 10.klases skolēni, un Ilga Penka, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Foto: Jānis Ivo Landrāts, 10.kl.skolnieks