2018./2019. mācību gadā Rūjienas vidusskola realizēja ERASMUS+ projektu, kura mērķis bija 4 pedagogu profesionālā pilnveide un jaunas pieredzes apguve kursos ārzemēs.

Projekta nosaukums “Radoša domāšana – nākotnes izglītībai” (Creative Mind For Future Education) ietver būtisku aspektu, kas ikvienam pedagogam jācenšas piedāvāt mūsdienīgā mācību stundā – kā būt radošam un iespēju izglītojamiem izpausties inovatīvā veidā, vienlaicīgi arī apgūstot jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes.

Maruta Berga   -  15.-19.10.2018. Maltā, grupā kopā ar kolēģiem no Itālijas, Bulgārijas, Somijas un Vācijas.  Kursi par CLIL metodiku un tās pielietošanas iespējām svešvalodu apguvē.  Jāpaskaidro, kas ir CLIL  (Content and Language Integrated Learning)  - saturā balstīta integrēta svešvalodas un kāda mācību priekšmeta apguve. Piem., kad ķīmijas vai bioloģijas stundas notiek svešvalodā. Arī vēstures dokumentālās filmas skatīšanās svešvalodā vai informācijas meklēšana internetā par jebkuru tēmu (sportu, kultūru utt.), ja vien tas notiek svešvalodā,  nozīmē CLIL metodikas izmantošanu mācību procesā.

Secināju, ka mēs jau daudz ko darām un izmantojam no tā, kas kursos tika mācīts kā jauns un inovatīvs, piemēram, plānojot mācību stundu, ievērot 5 obligātos aspektus:

 1) jēgpilns, saistošs, pēctecīgs saturs,

 2) komunikācijas prasmju attīstīšana (dialogi, diskusijas, literārā tiesa u.c.)

3) uzsvars uz kompetencēm – tagad es protu …, es iemācījos …., kas atspoguļo sasniegtos rezultātus,

4) izziņa jeb kognitīvo procesu attīstīšana, kad liekam skolēniem ne tikai  iegaumēt un pielietot vienkāršās situācijās, bet liekam domāt, analizēt, izdarīt secinājumus, izvērtēt un pielietot zināšanas jaunās nestandarta situācijās un skolēnu pašu radītos projektos,

5) sasaiste ar sabiedrību un sociālo vidi, ar skolēna personīgo pieredzi, ar lokāliem un globāliem procesiem un notikumiem.

Pat, ja šobrīd mēs vēl neesam gatavi savā skolā ieviest kāda cita mācību priekšmeta apguvi svešvalodā, tā ir nākotnes iespēja, jo jaunie skolotāji ienāk skolā ar labām svešvalodu zināšanām, un tas paver  ceļu uz modernāku pieeju - integrētu zināšanu apguvi.

Kursi Maltā parādīja, ka ir vērts aizbraukt pasaulē, lai saprastu, cik labi ir mājās un cik vispusīgu un kvalitatīvu izglītību piedāvājam Rūjienas vidusskolā.

FOTOGALERIJA

 

Māra Ozola - No 20.-24.05 piedalījos kursos par IT rīku, programmēšanas un robotikas izmantošanas iespējām klasē (Educational Robotics: Gamifying the classroom). Kursi notika Seviljā, Spānijā. Tie bija ļoti labi organizēti, noritēja labi aprīkotās telpās, zinošu pasniedzēju vadībā. Jāatzīmē arī perfektā komunikācija, gatavojoties kursiem un pēckursu periodā.

Kopā ar skolotājiem no Polijas, Itālijas un Vācijas papildināju savas zināšanas par tiešsaistes rīku izmantošanas iespējām stundā. Šādi rīki ļauj dažādot stundas daļas, padarīt tās skolēniem interesantākas, no klausīšanās pāriet pie darbošanās, kas ir viens no atcerēšanās stūrakmeņiem. Jaunajā mācību gadā noteikti radīšu iespēju arī kolēģus iepazīstināt ar iegūto.

Programmēšanas un robotikas nodarbībās bija iespēja programmēt robotu mBot, kā arī diskutēt ar citu valstu kolēģiem par robotikas un programmēšanas prasmju izmantošanas iespējām citos mācību priekšmetos. Tieši šīs nodarbības bija tas iemesls, kādēļ izvēlējos iDevelop piedāvātos kursus Seviljā.

Strādājot kopā ar citu valstu skolotājiem, pārliecinājos, ka skolotāji meklē iespējas plānot starppriekšmetu nodarbības, veidot projektus, lai skolēniem dotu iespēju pielietot apgūtās zināšanas un prasmes dažādās situācijās. Manuprāt, informātikā apgūtajam nozīme ir tikai tad, ja skolēns šajā mācību priekšmetā apgūto spēj pielietot citos uzdevumos, projektos.

Kursos apgūtais noderēs, veidojot mācību stundas ceļā uz kompetenču pieeju izglītībā.

FOTOGALERIJA

 

Inita Rozīte  -  No 6. – 12. aprīlim Erasmus+ projekta “Radoša domāšana – nākotnes izglītībai” ietvaros,  man bija iespēja pabūt Alkala de Enaresā, Spānijā.

Alkala de Enaresa ir pilsēta un municipalitāte Spānijas centrālajā daļā, Madrides komūnā pie Enaresas upes. Atrodas 35 kilometru attālumā uz ziemeļaustrumiem no Spānijas galvaspilsētas Madrides. Alkalas de Enaresas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tā ir spāņu rakstnieka Migela de Servantesa dzimtā pilsēta.

Projekta mērķis bija apgūt jaunas, radošas mācīšanas metodes, izmantojot digitālās vides.

Jāatzīst, ka saulaino, bet diezgan vēso Alkala de Enaresu izbaudīt neizdevās, jo lielākoties diena pagāja klausoties un līdzdarbojoties lekcijās.

Pirmās projekta dienas rītā iepazināmies ar visiem projekta dalībniekiem. Grupā bijām 26 cilvēki no dažādām Eiropas valstīm: Zviedrijas, Vācijas, Rumānijas, Somijas, Grieķijas un Latvijas.

Projekta pirmajās divās dienās dalībnieki tika iepazīstināti ar  Edmodo tiešsaistes tīkla lietotni skolotājiem un skolēniem ar drošu un kontrolētu vidi, kas piemērota skolām, kā arī ar Web 2.0 rīkiem -  tehnoloģijām, kas ļauj sadarboties un attīstīt cilvēku idejas, apvienojot dažādas tehnoloģijas, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu un attālinātu sadarbību skolotājam ar skolēnu vai skolēniem savā starpā.  Galvenais akcents projektā tika likts uz sava bloga veidošanu un turpmākās dienas katrs dalībnieks mācījās veidot savu blogu un projekta noslēgumā to prezentēja. Es savu blogu jeb emuāru veidoju par savu skolu un darba vietu – Rūjienas vidusskolu.

Dienas pagāja nemanot. Taču ieguvums – iegūtās zināšanas, jauna pieredze un plašāks skatījums uz izglītībā notiekošo citur Eiropā.

Galvenais secinājums – mēs Latvijas skolotāji esam zinoši, prasmīgi un profesionāli katrs savā jomā.

FOTOGALERIJA

 

Ligita Gaile  -  No šā gada 31. marta līdz 6. aprīlim  pavadīju jaukas, siltas, saulainas dienas skaistajā Horvātijas pilsētā Splitā. Piedalījos 7 dienu kursos par spēļu, rotaļu izmantošanu mācību procesā. Kursos piedalījās arī skolotāji no Spānijas, Beļģijas un Maķedonijas. Kursu programmā bija lekcijas, dažādas radošas nodarbības, skolu apmeklējumi,  stundu vērošana un iespēja ekskursijā iepazīt šo seno, vēsturisko pilsētu. Vērojot nodarbības, klausoties citu skolotāju pieredzē, secināju, ka jau vairākus gadus arī pati strādāju ar ļoti līdzīgām metodēm, līdzīgiem materiāliem. Mani pārsteidza un iepriecināja jauns IKT rīks- Active Floor. Tas ir - projektors pie griestiem un bērni ar kājām aktivizē atbilstošo vietu uz grīdas - līdzīgi kā planšetēs ar pirkstiem. Laba lieta, bet dārga! Pēc kursiem savās stundās arī  jau esmu izmantojusi dažādas interneta adreses un aplikācijas planšetēs angļu valodas apguvei.

Ar kursos iegūto pieredzi iepazīstinājām savus kolēģus skolas pedagoģiskajā sēdē, demonstrējot arī praktiskas digitālas metodes, ko var izmantot stundās. Dalīsimies jauniegūtajā pieredzē un jaunajās idejās ar kaimiņu novadu skolām.

FOTOGALERIJA

 

Protams, jaunās paaudzes izglītošana vienmēr būs process, kura gaitā arī skolotājiem jāmācās, jāapgūst viss jaunais un noderīgais ceļā uz vispusīgu, radošu un kompetentu nākotnes cilvēku.

Paldies skolas administrācijai un Rūjienas novada pašvaldībai par atbalstu.

 

Projekta koordinatore Maruta Berga