Rūjienas vidusskolas 2.klases skolēni radošajā “Virpulī”.

 

Rūjienas vidusskola jauno mācību gadu sāks ar darbu pie jaunā   mācību satura īstenošanas, kā to nosaka jaunās  vadlīnijas un mācību  programmas. Kompetencēs balstītā izglītība ļaus skolā attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei un iesaistīt viņus aizraujošā rotaļu un mācību procesā. Jaunās vadlīnijas nosaka atšķirīgu mācību pieeju: domāt – darīt – zināt.

Ir daudz nezināmā ,jo viss jaunais mācīšanas un mācīšanās procesā  mazliet baida. Jau tagad skolotāji mēģina veidot nodarbības un stundas, kurā dominētu skolēnu pašizpausmes prasmes, radošums, spēja sadarboties. Bijām ļoti priecīgi par Valmieras sākumskolas skolotāju ierosinājumu satikties 2.klašu skolēniem radošo darbnīcu pasākumā “Virpulis”.

Pedagogu gatavotie uzdevumi bija dažādi, skolēniem šajās nodarbībās bija iespēja kļūt par radošiem darītājiem, lietpratējiem dažādās jomās- tehnoloģijā, latviešu valodā, dabaszinātnēs, pašizpausmes  jeb drāmas mākslā. Iepriecināja organizatoru vēlēšanās, lai ,sadaloties dažādu skolu komandās, bērni savstarpēji komunicētu, sadarbotos.

Interesantie uzdevumi, pētot mikroskopos dažas lietas un vielas, veicināja skolēnu zinātkāri un pamudinājumu atrast informāciju interneta vietnēs un enciklopēdijās. Liels bija skolēnu izbrīns, kāds , piemēram, izskatās cukurs vai čūskas āda vairākkārtīgā palielinājumā. Brīnišķīga bija darbnīca ar mūzikas instrumentu iepazīšanu .Jautru atmosfēru un smaidu izraisīja visu skolēnu kopīgā muzicēšana orķestrī .Pavisam jaunā veidolā iepazinām latviešu tautas dziesmu “Seši mazi bundzinieki”. Arī darbošanās, veidojot Lieldienu dekoru, pārliecināja ,ka mūsu skolas bērni ir apguvuši un prot pielietot praktiskās iemaņas līmēt, griezt, veidot. Interesants bija arī priekšnesums “Lietus lāsītes ceļojums”, kuru skolēni  iejutās saulītes, lietus lāsītes, upes vai mākoņa lomā.

Ko par šo pasākumu saka pašas meitenes, kas pabija  Valmieras sākumskolā?

Elīna Liene: “Man gāja ļoti labi un viss patika. No sākuma bija bail, bet beigās likās, ka es viņus visus pazīstu. Es iemācījos jaunus instrumentus mūzikā., Redzēju daudz ko palielinātu mikroskopā .Es izveidoju papīra cālīti, kas šķiļas no olas. Valodās  bija latviešu valodas domino ,kurā bija jāzina alfabēts un visādas citas svarīgas lietas. Labi, ka skolā to jau bijām mācījušies, jo šeit ar visu bija jātiek galā pašai. Noslēgumā bija arī diploms , kliņģeris un kopīga fotografēšanās”.

Madara “Man vislabāk patika sadarboties .Drusku jocīgi jau bija, ka manā grupā zēni bija vairāk. Es uzzināju, kas tas ir – DRĀMA. Apguvu arī jaunas spēles. Man patika Valmieras sākumskola. Tur bija fantastiska kafejnīca. Šī bija jauka un interesanta diena”.

Vēlreiz paldies sākumskolu metodiskās jomas koordinatorei Helga Mezītei

un skolotāju komandai par šī pasākuma organizēšanu , par iespēju sākumskolas skolotājiem savstarpēji komunicēt ,par pozitīvu un radošu gaisotni darbnīcās .Paldies Rūjienas vidusskolas vadībai par iespēju bērniem nokļūt un piedalīties pasākumā.

 

Rūjienas vidusskolas skolotāja

Marita Kukemilka