Zinību dienas svētki Rūjienas vidusskolā

 

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts.”
/I.Driķe/

 

Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, katru gadu pārņem nostaļģiska sajūta. Šo sajūtu modina kāds īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no vecuma. Tā ir Zinību diena, plašāk pazīstama kā 1.septembris.

Zinību diena nes sev līdzi ne tikai svētku sajūtu, bet arī lielas rūpes gan skolotājiem, gan vecākiem un ģimenēm. Taču, neskatoties uz pašreizējo situāciju un grūtībām, nedrīkstam aizmirst, ka skolā galvenais ir skolēns. 1.septembris ir saistīts ar jauna un nopietna dzīves posma sākumu.

Kādam šis ir jau kārtējais mācību gads, kurā gūt jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes, bet Rūjienas vidusskolas saimei šogad pievienojas 38 pirmklasnieki, kuriem šis septembris nes jaunas vēsmas, neziņu un reizē nepacietību uzzināt ko jaunu. Zinātkāros pirmklasniekus skolas gaitās pavadīja audzinātājas Judīte Zumente un Laila Virse!

2020./2021.mācību gadā Rūjienas vidusskolas durvis ver 422 skolēni.

Zinību dienas rīts sākās ar audzināšanas stundu, kad pēc ilgas prombūtnes skolēni satikās ar saviem audzinātājiem klātienē. Atkalredzēšanās prieks bija jūtams pat skolas sienās! Skola atkal elpo! Mēs esam viena kopiena – viena ģimene.

Skolas tradicionālajā Zinību dienas gājienā debesis mums dāvāja saules staru. Saules staru, kurš izspīd ticību saviem spēkiem. Svētku gājienā ar uzmundrinošu skaņdarbu Rūjienas pilsētas centra laukumā pie Tālavas taurētāja katru gājiena dalībnieku sagaidīja Rūjienas vidusskolas orķestris. Kā viena liela, vienota straume ar Rūjienas novada Domes pārstāvjiem un skolas vadību šī milzu upe plūda cauri visai pilsētai. Gājiens noslēdzās skolas stadiona laukumā, kur varējām baudīs svētku dienas pasākumu.

Svētku pasākumu atklāja Rūjienas novada priekšēdētājs Guntis Gladkins, kurš savā runā minēja: “Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties. Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!”

Skolas dzīve nebūt nav garlaicīga. Katra diena ienes daudz jaunu notikumu un pārmaiņu. Šogad Rūjienas vidusskolā darbu uzsāk direktore Linda Čākure, kura ar savu entuziasmu un starojošo enerģiju skolu piepilda ar jaunām vēsmām.

Direktorei Lindai Čākurei pievienojas arī direktores vietniece mācību darbā Inga Rokpelne, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Ilze Rakecka un skolas dežurante Indra Bērziņa.

Diretore savā uzrunā uzsvēra, ka skola nav iedomājama bez vecākiem: “…bez jūsu atbalsta nu nekādi! Es jums novēlu būt līdzās saviem bērniem, iedrošināt darīt pat tad, ja sākumā neizdodas, jo skolēniem ir jākļūdās, lai saprastu kas un kā jādara turpmāk. Palīdziet saviem bērniem veidot dialogu par mācību procesu ar skolotāju, jo šī saruna būs labākais veids, kas palīdzēs izprast un izdarīt. Tikai kopā mums izdosies būt radošiem, drosmīgiem savos lēmumos, ticēt tam, ka mēs varam un, tikai darot, sasniegsim visaugstākos rezultātus!”

Skolu ir grūti iedomāties bez aktīviem vecākiem un viņu idejām. Jau vairākus gadus Skolas dome, līdzdarbojoties ar skolotājiem, veido skolēniem patīkamāku un interesantāku skolas vidi. Zinību dienā sveicienu skolēniem bija sagatavojumsi arī Skolas domes pārstāve Aija Sproģe.

Pasākuma laikā uzrunu teica arī mācītājs Edgars Graudiņš, kurš uzsvēra, ka mēs katrs esam atbildīgi par savu rīcību tuvākā vai tālākā nākotnē. Svarīgi skolēnam ir apgūt piedošanas prasmi, kas nereti ir pats grūtākais pracess arī pieaugušo dzīvēs.

Rūjienas vidusskola priecājas par katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Neparastāks skolas sākums šajā dienā bija 12. klasei, jo nākamais gads ir izlaiduma laiks Rūjienas vidusskolā, lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā zinību kalnā.

Pasākumā paldies vārdi izskanēja arī 5. un 12.klases  skolēniem par teicamām sekmēm un Rūjienas vidusskolas vārda popularizēšanu, paldies sakām arī audzinātājām Ilgai Penkai, Montai Brīnumai un Mārai Gunai Dreimanei par skolēnu audzināšanā ieguldīto darbu!

Pasākuma beigās divpadsmitie cēli pacēla pavisam mazu, bet smaidīgu pirmklasnici, kura iezvanīja jaunā mācību gada sākumu.

Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā. Paldies Gvido Brenčevam, Dignai Gailītei, Airai Burvei, Uldim Rusmanim un mazajiem un lielajiem dziedātājiem, runātājiem un pūtējiem. Paldies skolotāju kolektīvam par atbalstu!

Lai arī bieži tas teikts, bieži dzirdēts, taču to var atkārtot vēl un vēl – skola ir mūsu otrās mājas. Skolotāji un skolēni ir kā viena liela ģimene. Tā ir vieta, kur varam sapņot un savus sapņus piepildīt. Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, radošs, atklājumiem bagāts!

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas, jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības gūt un noderīgam savam novadam būt!