Ar Latviju sirdī

Mājas ir īpaša vieta, no kuras allaž staro pavarda siltums un ģimeniska
mīlestība. Mūsu mājas ir mūsu Latvija, zeme ar skanīgām dziesmām, gavilējošām
dejām un dzirkstošiem rītiem, saules krāsu izkrāsotiem vakariem, strādīgiem un
patiesiem cilvēkiem. 

Neziņa par nākotni šogad uzlikusi savu zīmogu tik ierastajam svētku mēnesim.
Bet svētki būs! Šajā reizē atgādināšu dzejnieka Ojāra Vācieša vārdus:

"Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku
Tu esi Latvija!"

Svētku noskaņai, sadarbojoties ar Rūjienas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi,
tapa video ar patriotisku svētku noskaņu. Tas deva iespēju svinēt kopā būšanas spēku
tā, lai to justu ikviens - gan tuvs, gan tāls! Video laikā devāmies ceļā un satikāmies ar
Latviju mīlošiem cilvēkiem, Gada skolēniem Rūjienas vidusskolā un pilsētas
priekšsēdētāju Gunti Gladkinu ar Rūjienas vidusskolas direktori Lindu Čākuri.
Raugoties video, priecājāmies visi kopā, bet katrs paliekot savās mājās!

Novembris nav gada krāšņākais mēnesis, bet tas noteikti nāk ar krietnu
siltuma, pašapziņas, un mīlestības devu pret savu Dzimteni - Latviju. 
Šis ir laiks, kad gan domās, gan darbos sildām un apmīļojam mūsu mīļo
Latviju, satiekam cits citu un izgaismojam atmiņu ceļus. Tie ir ceļi uz vēsturiskajiem
notikumiem, kas ļauj dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Aicinām visus mājās iedegt
svecīti, uzvilkt mastā valsts karogu, uz brīdi pakavēties atmiņās un būt lepniem par
Latviju, par sevi.  

Patriotisms ir cieši saistīts ar ģimeni, ar vectēvu, vecvectēvu stāstu par
Latvijas Brīvības cīņām. Ar cīņām par Neatkarību un Brīvu Latviju. Šo patriotismu
glabā ikviens no mums savā sirdī, savā būtībā. Kopīgi sadarbojoties un atbalstot viens
otru, šajā grūtajā laikā, kad pasauli skāris visiem neredzams ļaunums - vīruss, mūs
nepamet cerība un ticība to uzveikt. Tas ir latviešu cīņasspars, kurš ir kopā ar mums ik
uz soļa, jo mēs esam LATVIEŠI un mūžam glabājam savā sirdī neatlaidību.

Ir īpašs prieks, ka varu dzīvot šeit, Rūjienas novadā. Novadā ar omulīgajām
ielām, senajiem koka namiem, neskaitāmajiem pieminekļiem un latviskajiem
parkiem. Pats galvenais, šeit varu sastapt laimi starojošus cilvēkus, kuru mājās
svētdienās tiek klāts balts galdauts un cepta maize, maize, kurai miltus iegūst no
zemnieku laukiem, kuros izaug visbagātīgākie un reženākie graudi. Tā ir mūsu
latviešu tauta, kura, dzīvodama Ziemeļos ir iemācījusies, ka pats svarīgākais dzīvē ir
sirds siltums, kuru izstarojot un dāvājot citiem, laimi dubultā saņemam atpakaļ. Arī
sūri grūtā darbā sastrādātas raupjās rokas nav iemesls, lai apstātos. Latvietis ir
darītājs, viņš darīs, līdz jaunam saullēktam.

Tuvojoties valsts svētkiem, Rūjienas vidusskolu pārņem īpašs laiks - tiek
nominēts tituls goda nosaukumam “Gada skolēns 2020”. Šo titulu skolēni saņem par
neatlaidīgu darbu mācībās, par augstiem mācību darba sasniegumiem, par aktīvu,
radošu piedalīšanos klases, skolas un pilsētas kultūras pasākumos, cieņpilnu attieksmi
pret līdzcilvēkiem.

Šogad goda nosaukumu “Gada skolēns 2020”  no 5. līdz 8. klašu grupā saņem
Estere Pinka un Kārlis Ķīkulis, Dārta Virse, Elīze Šmite un Paula Šarlote Jeske.
Goda nosaukumu “Gada skolēns 2020” 9. līdz 11. klašu grupā lemts piešķirt
Tomam Kristianam Dimitrim, Samantai Virsei, Danielai Katei Kalniņai un Ričardam
Krūmiņam.
Pie visiem “Gada skolēniem 2020” ceļos piemiņas balva un diploms!
Taču katru gadu, goda nosaukumam “Gada skolēns”, piešķiršanai pilsētā - tiek
izvirzīti trīs Rūjienas vidusskolas 12. klašu skolēni. Šogad tie ir - Everita Dunce,
Dārta Dinija Deičmane un Jēkabs Veseris.

Bez skolotāju atbalsta, motivācijas un līdzdalības izglītības jomā skola nav
iedomājama ne dienu. Šogad nomināciju Goda pilsonis 2020 Rūjienas novadā saņem
Rūjienas vidusskolas pedagoģe Agnese Inese Pakalne par mūža ieguldījumu
matemātikas mācīšanā un mācību darba organizēšanā Rūjienas vidusskolā. Goda
rakstu 2020 saņem Rūjienas vidusskolas pedagogi: Marita Kukemilka par godprātīgu
pašaizliedzīgu darbu Rūjienas vidusskolā, Guntis Lapsiņš par ieguldījumu interešu
izglītības attīstībā Rūjienas novadā, Vidars Zviedris par godprātīgu darbu un
personisku ieguldījumu pildot Rūjienas vidussskolas direktora pienākumus, Ervīns
Auniņš par godprātīgu un profesionālu darbu Rūjienas vidusskolā. Paldies visiem par
ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā!

Rūjienas vidusskolā šogad Latvijas valsts svētki tika atzīmēti krietni šaurākā
lokā. Katrs skolotājs savā mācību priekšmetā ietvēra kādu no patriotisma nedēļas
tēmām. Kas ir Latvija? Arvien biežāk šo jautājumu sev novembrī uzdod ikviens no
mums. Direktore Linda Čākure savā uzrunā skolēniem, skolotājiem un vecākiem
uzsver: “Latvija ir neatkarīga valsts, kurai ir sarkanbaltsarkans karogs, valsts, kurai ir
sava valoda – latviešu. Tā ir vieta, kur dzīvo stipras un tradīcijām bagātas ģimenes,
kurās mīlestība, patriotisms, sirsnība, neatlaidība, iecietība un mērķtiecīgums ir
īpašības, kuras ieaudzinātas no paaudzes paaudzē.”
Mums ir visiem kopā jāizdzīvo šis laiks. Atcerēsimies savus karavīrus, jo
nezin vai Latvijā ir ģimene, kurā nebūtu sava karavīra…, kurš ziedojis sevi cīņai par
Neatkarību.

Aizdegsim sveci un padomāsim par cīnītājiem un savu valsti, savu brīnumaino
Dzimteni ar baltajām naktsvijoļu svecēm Rūjas krastā un zilajiem rudzupuķu laukiem
laukiem Vidzemē, ar mūžīgi mainīgo jūru un nomierinošajām mežu šalkām. Mēs
esam bagāti un stipri!
Izcilais rakstnieks Imants Ziedonis ir teicis: “Un, kad es paskatos uz rietiem,
kāds roku man uz pleca liek: Mums šajā dzīvē visa pietiek, mums tikai laika
nepietiek.”
No sirds novēlu svētku laikā uz brīdi atlikt malā rūpju pilno ikdienu un atrast
laiku sev, saviem mīļajiem apkārt, lai kopīgi izjustu, cik Latvija skaista!
Saules mūžu Latvijai!

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Aiga Siliņa