logo

 

„Latvijas skolas soma” ir kompleksa un  starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas dod iespēju  skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs: mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā. Programmas saturs un īstenošanas veids sasaucas ar izglītības reformu, nodrošinot iespēju pieredzēt kultūras norises kā mūsdienīgu pedagoģisko pieeju un  sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Katru mācību gadu kultūrizglītības programmā „Latvijas skolas soma” tiek iesaistīti vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu.

            Un tā nu jau ceturto mācību gadu arī Rūjienas vidusskolas skolēni ir aktīvi  mūsu valsts kultūras norišu izzinātāji un līdzdalībnieki, un šajā laikā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros viņi ir apmeklējuši Valmieras muzeju, Padomju slepeno bunkuru Līgatnē, Āraišu ezerpili, Bānīša stacijas ekspozīciju un Vides labirintus Alūksnē, skatījušies Valmieras Drāmas teātra izrādes, digitālajā vidē klausījušies komponistu R. Paula un I. Kalniņa mūziku, kā arī iepazinuši ražotnes “Latnature” saimniecisko darbību Raunas pagastā.

 2021./2022. m. g. 1. semestrī esam turpinājuši  pildīt katrs savu “ skolas somu” ar jaunām zināšanām, emocijām un piedzīvojumiem. 2.b klases audzinātāja Laila Virse pēc koncertlekcijas “Kosmosa burvis” noklausīšanas saka:” Bērniem tiešām  patika, ar interesi vēroja un līdzdarbojās!”

Direktores vietnieces audz. darbā p.i. A.Alksne

 

 

Programmā “Latvijas skolas soma” realizētie pasākumi Rūjienas vidusskolā

2021./2022. m. g. 1. semestrī:

 

N.p.k.

Pasākuma nosaukums

Pakalpojuma nodrošinātājs

Klases

1.

Muzeja programmas “Kas muzejam vēderā” un “Maizes ceļš”

Valmieras muzejs

2.a,2.b

2.

Digitāla koncertlekcija “Kosmosa burvis”

SIA Framest Music

1.-5.kl

3.

Digitāla koncertlekcija ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”

SIA Framest Music

6.-12.kl.

4.

Digitāla koncertlekcija

“Ziemassvētku pasaka”

SIA Framest Music

1.-5.kl

5.

Digitāla koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”

SIA Framest Music

6.-12.kl.