Administratīvā rajona tiesas priekšsēdētāja un tiesnese Aiga Putniņa vadīja lekciju 9.klašu skolēniem. Savā stāstījumā tiesnese uzdeva vairākus jautājumus: KAS IR VALSTS? KAM PIEDER VARA? KAS IR SATVERSME? KAS RAKSTĪTS PREAMBULĀ? KĀDA IR VALSTS UZBŪVE? KAS IR CILVĒKTIESĪBAS? KĀ IEDALĀS TIESA? KĀ VAR KĻŪT PAR TIESNESI? A.Putniņa dalījās ar piemēriem par reāli  tiesātām lietām: par godas un cieņa aizskaršanu apsaukājoties, par to, vai bērnu drīkst adoptēt no cietuma iznācis cilvēks, par topošā motovadītāja un CSDD instruktora dažādiem pieņēmumiem, vai braukšanas eksāmens ir nokārtots. Tiesnese kā uzskates materiālu bija atvedusi savu amata tērpu un tiesas āmuru.

Šī izglītojošā lekcija jauniešiem ir noderīga sociālo zinību un vēstures stundās, kur par šiem jautājumiem tiek runāts vairāk.

 

9.b klases audzinātāja

M.Glušonoka