Maija tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu satraukumu, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaika tuvošanos, bet 9. un 12.klases skolēniem tas ir satraucošākais laiks, jo tuvojas skolas noslēgums.  Ar saules gaismu plaukstās un ābeļziediem 20.maijā Rūjienas vidusskolā tika ieskandināts Pēdējā zvana pasākums.

9.klašu audzinātājas Inguna Kūķe, Marika Glušonoka, 12.klases audzinātājas Linda Čākure un Līga Stupele bija emocionāli pacilātas, jo kā audzinātājas viņas katrā no skolēniem ielikušas daļiņu no savas sirds. Katra atmiņa skolas telpās un ekskursijās piedzīvotie jautrie notikumi Pēdējā zvana dienā bija īpaši mīļi un atmiņām bagāti.   

Absolventus vēl sagaida eksāmenu laiks. Tas būs laiks, kas atspoguļos skolas gados iegūtās zināšanas un prasmes, paverot jaunas iespējas nākotnē.

 Skolas administrācija absolventiem un audzinātājām pasniedza Rūjienas vidusskolas pildspalvu, lai tā  veiksmīgi palīdzētu nokārtot valsts pārbaudes darbus.

12.klases absolventi kā dāvanu skolotājiem bija sagatavojuši lidojuma biļeti ar nosēšanās laiku un datumu viņu izlaidumā 17.jūnijā plkst.17.00. Savukārt 9.klases absolventi par katru skolotāju teica labus un atzinīgus vārdus. Tā ir lielākā balva skolotājam – būt novērtētam skolēnu acīs! Katrs paldies, kas izskanēja pasākuma laikā bija īpašs un no sirds izteikts.

Skolas vadības vārdā novēlam, lai katram absolventam ir divas laimes – viena, būt pašam laimīgam, otra - padarīt laimīgus citus. Lai Jūsu sirdīs vienmēr ir vieta labsirdībai un iejūtībai, jo dzīvē vienmēr uzvar labestība, gribasspēks un tikums!” No sirds novēlam jums veiksmi un izturību eksāmenos!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !