Pedagogi

 

Vārds, uzvārds

Amats

Ligita Gaile

Angļu valodas un informātikas skolotāja

Pārsla Roķe

Sākumskolas, kristīgās mācības skolotāja

Marita Kukemilka

Sākumskolas, sporta skolotāja

Elita Treiere

Sākumskolas, mūzikas skolotāja

Silva Liepiņa

Sākumskolas skolotāja

Judīte Zumente

Sākumskolas skolotāja

Inese Krūmiņa

sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Sintija Markina

Sākumskolas skolotāja

Aiga Siliņa

Sākumskolas skolotāja

Ilga Penka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Laine Vasiļjeva

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zane Švēde

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Nelda Jaunzeme

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Marika Glušonoka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Maruta Berga

Angļu valodas skolotāja

Ligita Gaile

Angļu valodas skolotāja

Sabīne Paura

Angļu valodas skolotāja

Arta Markina

Angļu valodas skolotāja

Edīte Skujiņa

Angļu valodas, krievu valodas skolotāja

Inita Rozīte

Angļu valodas, krievu valodas skolotāja

Tatjana Dubrovska

Krievu valodas skolotāja

Guna Liekne

Vācu valodas skolotāja

Guna Kūla

Matemātikas skolotāja

Līga Āboltiņa - Žīgure

Bioloģijas, dabaszinību, veselības mācības skolotāja

Anda Deksne

Ķīmijas skolotāja

Maija Šmite

Fizikas skolotāja

Agnese Inese Pakalne

Matemātikas skolotāja

Linda Čākure

Matemātikas skolotāja

Ligita Gaile

Informātikas skolotāja

Māra Ozola

Informātikas, datorikas skolotāja

Eva Engere

Matemātikas skolotāja

Māra Guna Dreimane

Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Ingrīda Bērziņa

Ekonomikas skolotāja

Eva Engere

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Līga Āboltiņa - Žīgure

Psiholoģijas skolotāja

Uldis Žīgurs

Tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Diāna Kaužēna

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Dace Ķīkule

Vizuālās mākslas skolotāja

Līga Stupele

Sporta skolotāja

Inga Pūce

Sporta skolotāja

Jānis Aģis

Sporta skolotājs

Valerijs Markins

Sporta skolotājs

Vidars Zviedris

Sporta skolotājs

Ina Plauka

Mūzikas skolotāja, kordiriģente

Digna Gailīte

Mūzikas skolotāja, kordiriģente

Gvido Brenčevs

Mūzikas skolotājs, orķestra diriģents

Zina Matisone

Mūzikas skolotāja

Gita Akule

Mūzikas skolotāja

Aira Burve

Mūzikas skolotāja

Gunta Kalniņa

Mūzikas skolotāja

Gatis Burvis

Mūzikas skolotājs

Adelīna Ritenberga

Mūzikas skolotāja

Antra Sloka

Mūzikas skolotāja, koncertmeistare

Dace Zāģere

Mūzikas skolotāja

Monta Brīnuma

Sociālo zinību skolotāja

Interešu izglītības skolotāji

Ilze Lippe

Tautisko deju kolektīvu vadītāja, ritmikas skolotāja

Guntis Lapsiņš

Trases automodelisms

Pedagogi – atbalsta personāls

Inga Dreimane

Sociālais pedagogs

Sabīne Petruseviča

Izglītības psihologs

Evita Poga

Sociālais pedagogs, logopēds

Zina Matisone

Logopēds

Inguna Kūķe

Karjeras konsultants

Gunta Paegle

Bibliotekārs

Arnita Rakecka

Pedagoga palīgs

Agnese Inese Pakalne

Pedagoga palīgs

Sintija Markina

Pedagoga palīgs