Sadarbība ar skolēnu vecākiem

Skolotāju dienā, 5. oktobrī, Jauno skolotāju lomā iejūtas gan 12. un 11. klases skolēni, gan skolēnu vecāki. Kā norāda lielās skolas direktors Jānis Roze, tad tā ir laba tradīcija-Skolotāju dienā aicināt vecākus strādāt par skolotājiem. Un viņa komandā šogad ir Sannija Kalniņa, Dita Balode, Vineta Mūze, Vineta Zviedre, Ilona Lenša, Diāna Glušonoka un Edijs Kalekaurs. Savukārt mazās skolas direktori Sanitu Mišku pedagoģiskajā darbā atbalsta Maija Jostsone.

 

 

24. oktobrī Rūjienas vidusskolā notika informatīvs seminārs vecākiem „Vardarbības izpausmes formas, riska faktori un seku atpazīšana bērnu uzvedībā”.

Semināru vadīja  psiholoģe Inga Gedrima. Tajā piedalījās arī Bridge it fonda atbalstītā projekta „Vardarbība skolā” realizētājas Evija Lukaševica un Egija Miška (abas ir 9. klases skolnieces). Meitenes iepazīstināja  klausītājus ar Rūjienas vidusskolā veiktā pētījuma par vardarbību rezultātiem.