BSP (Baltijas Jūras projekts)

BSP
Baltijas jūras projekts

www.b-s-p.org

 

1989. gadā Baltijas jūras projekts sāk savu darbību

1990. gadā Rūjienas vidusskola tiek reģistrēta kā BSP skola

Projekta mērķi:

  1. radīt jaunatnē interesi par vides problēmām, attīstīt jauniešu atbildības sajūtu par dabu;
  2. iemācīt skolēnus novērot dabu un saprast vides problēmas reģionālā un globālā mērogā;
  3. veidot starptautisku sadarbību vides problēmu risināšanā.

2010.gadā BSP darbojas 176 skolas (Igaunija - 35, Dānija - 11, Vācija – 20, Somija – 6, Latvija – 18, Lietuva – 28, Polija – 40, Krievija – 7, Zviedrija – 11)

BSP piedāvā iespēju darboties 8 programmās: Gaisa kvalitāte, Upes, Baltijas jūras ūdens kvalitāte, Krasta vērošana, Fenoloģiskie pētījumi, Vides vēsture, Ecosofija, Vides pētījumi.

Rūjienas vidusskola regulārus pētījumus veic Gaisa kvalitātes, Fenoloģijas, Baltijas jūras ūdens kvalitātes un Krasta vērošanas programmā.

Paralēli ikgadējiem pētījumiem programmās, notiek dažādi pasākumi projektā iesaistīto skolu skolēniem un skolotājiem:

  • starptautiskas konferences skolēniem un skolotājiem;
  • starptautiskas nometnes skolēniem;
  • Latvijas mēroga nometnes skolēniem;
  • starptautiski skolotāju kursi un semināri.