• Vērtējumu izlikšana 1.-11. klasēm - 27. maijs.
 • 9. klašu skolēniem savus vērtējumus iespējams uzlabot līdz 11.06.2021., 12. klašu skolēniem – līdz 18.06.2021.
 • 1.-8. klašu skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi, pagarinātais mācību gads ilgst līdz 11.06.2021.
 • Līdz 31.maijam skolēni saņem liecības e-klases pastā. Liecību oriģinālus, diplomus par sasniegumiem (arī apliecinājumus naudas balvu saņemšanai, ņemot līdzi skolēna apliecību) un diplomus par sekmēm skolēni (vai vecāki) var saņemt personīgi mācību grāmatu nodošanas dienā vai lietvedības darba laikā vasarā.

Mācību grāmatu nodošana, liecību saņemšana

 • Mazā skola – 31.maijs
  1.– 3. klases no 9.00 līdz 12.00
   
 • Lielā skola - 31. maijs
  4.a klase 13:00 - 14:30
  4.b klase no 14.30 - 16.00 
   
 • Lielā skola - 1. jūnijs
  5. klase no 9.00 līdz 12.00
  6.a klase no 12.30 -14.00
  6.b klase no 14.00 - 15.30
   
 • Lielā skola - 2. jūnijs
  7.a klase no 9.00 līdz 10.30
  7.b klase no 10.30 līdz 12.00
  8.a klase no 12.30 līdz 14.00
  8.b klase no 14.00 līdz 15.30
   
 • Lielā skola - 3. jūnijs
  9.a klase no 9.00 līdz 10.30
  9.b klase no 10.30 līdz 12.00
  10. klase no 12.30 līdz 14.00
  11. klase no 14.00 līdz 15.30