PIESAKI savas PAŠPĀRVALDES IDEJU
un saņem līdz 1000 eiro tās ĪSTENOŠANAI!

 

Kas jādara?
→ Sapulcē komandā trīs pašpārvalžu pārstāvjus (13 līdz 25 gadu vecuma grupā) un atbalsta personu,
līdz 28. februārim piesakiet komandu mācībām: ej.uz/Kontakts-anketa,
→ izvēlieties projekta virzienu: veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību vai turpināt 2021. gada “Labbūtības ceļakarti”,
→ gatavojies projektu iesniegšanai maijā savas pašvaldības kontaktpersonai (meklē interaktīvajā kartē šeit: ej.uz/iniciativa-Kontakts)

 

Iniciatīva “Kontakts” atbalsta idejas, kas:
→ stiprina jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību,
→ veicina labbūtību un mazina Covid-19 pandēmijas sekas,
→ stiprina komunikāciju starp pašpārvaldēm vai uzlabo skolas iekšējo komunikāciju.

 

Uzzini vairāk: ej.uz/iniciativa-Kontakts