Ej, bāliņ, taisnu ceļu,

Runā taisnu valodiņu!
Tad ir Dievs palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.

 (Latviešu tautasdziesma)

 

Latviešu tauta var būt lepna par savu valodu. Valoda sevī ietver gan nacionalitāti, kultūru un tautas raksturu, kuru ikdienā ietērpjam vārdos. Katra valoda tai raksturīgā veidā saista cilvēku un tautu ar pasauli, ir starpniece izziņā un uztverē. Valodu dažādība nav tikai skaņu un zīmju valstība, bet arī pasaules skatījuma dažādība.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un daiļumam. Dzimtās valodas dienu sagaidot, Rūjienas vidusskolā 1. – 3.klašu skolēniem tika izsludināts konkurss “Mana dzimtā valoda”. 23.marta pēcpusdienā Rūjienas vidusskolas 1. – 3.klases skolēni svinīgi pulcējās, lai apbalvotu skolēnu radošo darbu konkursa “Mana dzimtā valoda” atzinību un Valodas balvu saņēmējus. 

Konkursā sagaidījām lielu radošo darbu pieteikumu skaitu – 73 radošos darbus (dzejoļus, aforismus, kolāžas un zīmējumus) 1. – 3.klašu grupā. 

Žūrijas komisija (skolotāja Alda Alksne, skolotāja Dace Ķīkule) spraigā diskusijā vērtēja un noteica 5 labākos radošos darbus. Par rūpīgu un radoši noformētu darbu Valodas balvas saņēma 1.b klases skolēni Alekss Vosulis Grigulis, Sellija Krauja un Matīss Dans Dreimanis, 2.a klases skolēni Kitija Trankale un Eduards Siliņš. 

Prieks bija par skolēnu darbu dažādību. Piemēram, 2.b klase bija veidojusi krāsainu kolāžu, kurā, savstarpēji sadarbojoties, skolēni bija atveidojuši valodas galveno būtību, izceļot to krāsās, attēlos un aforismos. 

Par aktīvu iesaistīšanos žūrijas komisija atzinību veltīja 2. a un 3.a klases skolēniem. Visi skolēni no minētajām klasēm iesaistījās konkursā, kas prasīja lielu darbu arī no klašu auzdinātājām. Katrs darbs tika veidots no sirds. Bērnu patiesums, kas krāsaini tiek atspoguļots visdažādākajos veidos – vienam tas bija viegls otas triepiens, nesot sev līdzi pavasara noskaņu, savukārt, cits bija veltījis dzejoļu rindas un aforismus, atspoguļojot būtiskākos valodas ceļus savā dzīvē. 

Lai skolēnus ievadītu valodas ceļos, pasākuma laikā Mazajā skolā viesojās Rūjienas bibliotēkas pārstāves, sarūpējot skolēniem baudāmu, jautru un reizē sirsnīgu dzejas klausīšanos, rotaļas un aktivitātes. Tās sagādāja milzu prieku un smaidu sejās. 

Pateicamies visiem radošo darbu autoriem, kuri iesaistījās pasākumā! “Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestības pret savu valodu.” /Konstantīns Paustovskis/ 

Sirsnīgi sakām paldies klašu audzinātājām un mūzikas skolotājai par ieguldījumu un iesaistīšanos pasākuma norisē. Jūs esat skolēnu atbalsta plecs gan priekos, gan grūtos brīžos, kad skolas dzīve liekas kā sarežģīta krustvārdu mīkla, kurā katru dienu jāatšķetina gan attiecības, gan mācību uzdevumi. Jūsu cieņa un tolerantā attieksme pret valodu, kuru lietojam ikdienā, ir kā paraugs skolēnu valodas ceļam nākotnē.

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa