Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot.

(Latviešu tautasdziesma)

 

7.novembrī un 8.novembrī skolā notika lapu grābšanas talkas. Skolēni, pedagogi un skolas darbinieki vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu skolas apkārtni un Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskās baznīcas teritoriju.  

Lielu prieku un gandarījumu radīja skolēnu attieksme pret veicamo darbu. Skolēni rūpīgi grāba lapas un padarīja darbu līdz galam.

 Vislielākais prieks par kopā būšanu svaigā gaisā, iekrišanu lapu kaudzē un pat izvizināšanos ķerrā – to izbaudīja ne viens vien skolēns!

Tik skaista un sakopta būs mūsu zeme, cik paši to kopsim!

Paldies par padarīto!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa