Bigbank AS Latvijas filiāle aicina ikvienu Latvijas skolēnu, skolotāju vai skolas direktoru pieteikties iniciatīvai “Bigbank piepilda sapņus”, kuras ietvaros banka izvēlēsies interesantāko un neparastāko ideju par skolas Ziemassvētku ballīti un palīdzēs skolēniem to īstenot dzīvē. Vai vēlies, lai Ziemassvētkos pie tevis viesojas aktieru grupa ar Ziemassvētku izrādi, vai arī gribi sarīkot labāko diskotēku ar Latvijā populāru DJ, sūti vistrakākās idejas mums, un mēs tās piepildīsim!

Lasīt tālāk: Sarūpē savai skolai pasakainus svētkus – piesakies iniciatīvai “Bigbank piepilda sapņus”

        Ik gadu izglītības programma “Iespējamā misija” rīko akciju „Iedvesmo mācīties!”. Šogad tā notiks no 21. - 25. novembrim. Akcijas mērķis ir iedvesmot skolēnus mācīties, iedrošināt viņus izvirzīt augstus mērķus un rīkoties, lai tos sasniegtu, kā arī stiprināt sabiedrībā pārliecību, ka kvalitatīva izglītība un spēja mācīties mūža garumā ir katra cilvēka un visas valsts nākotnes garants. Iespējamā misija tic, ka katrs bērns var īstenot savu potenciālu, un izšķiroša loma tajā ir skolotājam.

Akcijas laikā klasēs, kuras māca Iespējamās misijas skolotāji tiek aicināti viesi, tostarp, uzņēmēji, sabiedrībā zināmas un atzītas personas, lai vadītu vienu mācību stundu un dalītos savā profesionālajā un dzīves pieredzē ar Latvijas skolu jauniešiem.

Rūjienas vidusskolā šogad viesosies uzņēmuma “Exigen Services” valdes priekšsēdētāja vietnieks, finanšu un administratīvais direktors Uldis Smilts.

Uldim Smiltam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze darbā IT nozarē, viņš ieņēmis virkni vadošu amatu Latvijas lielākajā programmizstrādes kompānijā a/s DATI (vēlāk a/s DATI Exigen Group, a/s Exigen Services DATI). Bijis asociētais profesors Latvijas Lauksaimniecības universitātes IT fakultātē, iepriekš strādājis par pasniedzēju Latvijas Universitātē.

Uldis Smilts ar devīto, vienpadsmitās un divpadsmitās klases skolēniem runās par IT nozares attīstību un katra nepieciešamību rast sevī motivāciju sasniegt augstus mērķus.

Ulda Smilta vadītās stundas norisināsies 24.novembrī,

9. klasēm 5.stundas laikā,

 11. un 12. klasēm 6.stundas laikā.

 Pretendentiem izvirzītās prasības

l  Augstākā pedagoģiskā izglītība

l  Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi

l  Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā

l  Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

 

Galvenie amata pienākumi

l  Vadīt, plānot un organizēt iestādes audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

l  Koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darbu

l  Atbalstīt un konsultēt izglītojamo pašpārvaldes darbu

l  Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde

l  Sadarbība ar atbalsta personālu

l  Konfliktu risināšana

l  Veicināt izglītības iestādes tradīciju saglabāšanu un pilnveidošanu un tēla veidošanu

l  Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus

l  Motivācijas vēstuli

l  CV

 

Informācija par vakanci

l  1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums tiks noslēgts uz noteiktu laiku.

l  Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 02.01.2017.

 

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2016.gada 23.decembrim lūdzam sūtīt:

l  uz e-pastu  vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv

vai

l  pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

l  iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

 

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskolas

administrācija