Konsultācijas

Nr.

Vārds

Uzvārds Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Stundas
1 Līga Āboltiņa 830 - 910 1530-1610 1530-1610 2.851
2 Maruta Berga 1530-1640 1530-1630 2.192
3 Laima Brīnuma 1520-1700 1520-1630 2.660
4 Emīlija

Bokta

1350-1600 2.666
5 Anda Deksne 800 -830 1430-1600 2.188
6 Māra Dreimane 1440-1600 1440-1600 2.661
7 Tatjana Dubrovska 1540-1700 1440-1520 1.906
8 Ligita Gaile 1430-1510 0.665
9 Digna Gailīte 1545-1630 1545-1630 1.140
10 Alda Jansone 1440-1530 0.761
11 Svetlana

Kaužēna

805-830 1520-1620 1430-1500 1.900
12 Jana Diča 1440-1520 0.760
13 Guna Kūla 830-910

1350-1600

2.760
14 Guna Liekne Pēc individuāla grafika Pēc individuāla grafika 0.095
15 Agnese Pakalne 1350-1500 0.761
16 Ilga Penka 1530-1700 1400-1535 2.285
17 Ina Plauka Pēc individuāla grafika Pēc individuāla grafika 0.857
18 Inta Priede 1400-1600 Pēc individuāla grafika 1.525
19 Mihails

Siņicins

Pēc individuāla grafika 0.475
20 Edīte Skujiņa 800-910 1530-1630 2.192
21 Līga Stupele 1440-1530 1530-1600 2.566
22 Maija Šmite 820-920 1440-1600 2.284
23 Laine

Vasiļjeva

1400-1610 1530-1630 3.046
24 Valdis Vīksna Pēc individuāla grafika 0.666
25 Vidars Zviedris Pēc individuāla grafika Pēc individuāla grafika 1.048
26 Uldis Žīgurs Pēc individuāla grafika Pēc individuāla grafika 2.470