RŪJIENAS VIDUSSKOLA

Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240

  

E-pasta adrese: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv 

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktore Linda Čākure 64263605 linda.cakure@valmiera.edu.lv

 

 

Direktores vietniece mācību darbā

 

 

Monta Brīnuma (ilgstošā prombūtnē)

aizvieto

Agnese Pakalne

64263616

monta.brinuma@rujienasvidusskola.lv  

 

 

 

macibu.darbs@rujienasvidusskola.lv  

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

64268140

aiga.silina@rujienasvidusskola.lv

Rūjienas vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Marika Glušonoka  

 marika.glusonoka@rujienasvidusskola.lv

Direktores vietnieks informātikas jautājumos Ervīns Auniņš 64268135 ervins.aunins@rujienasvidusskola.lv 
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Ilze Rakecka 64268138  ilze.rakecka@rujienasvidusskola.lv 
Bibliotekāre Gunta Paegle 64268137

 gunta.paegle@rujienasvidusskola.lv

Lietvedība

Inga Lubiņa 

64268136

 inga.lubina@rujienasvidusskola.lv

Sociālais pedagogs Inga Dreimane 64268139

inga.dreimane@rujienasvidusskola.lv

Psiholoģe Guna Lūsīte   guna.lusite@rujienasvidusskola.lv 
Medmāsa Madara Bērziņa 64219017

 madara.berzina@rujienasvidusskola.lv

Dežurante  Indra Bērziņa    
Sākumskolas (Skolas iela 24) skolotāju istaba   64263783