Rūjienas vidusskolas vestibilā aplūkojama 5. - 9.klases skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde.

5.klase - tēma "Jaunrade un fantāzija. Arčimboldo stils". Uzdevums - zīmēt alegorisku portretu, izmantojot dārzeņus, augļus, ogas u.c.

6.klase - tēma "Cilvēks kustībā". Uzdevums - zīmēt cilvēku kustībā, ievērojot ķermeņa proporcijas.

7.klase, 9.klase - tēma "Akvareļa tehnikas pielietojums radošos darbos". Uzdevums - zīmēt radošus darbus akvareļa tehnikā, tēmas - "Kokteiļu glāze", "Pasaule caur atslēgas caurumu."

7.a klase - tēma "Pozitīvais - negatīvais laukums". Uzdevums -izmantot pozitīvā un negatīvā laukuma attiecības kā ierosmes avotu radošā darbā.

Lai skolēniem izdodas arī turpmāk!

Vizuālās mākslas skolotāja
Diāna Kaužēna

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

 

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipari, burti, notis jeb zināt ,domāt, sapņot. Šīs atziņas piepildījumu varējām vērot arī 2.klašu skolēniem organizētajā radošo darbnīcu pasākumā “Virpulis”, kas šajā mācību gadā notika Valmieras sākumskolā. Šoreiz  pasākumā piedalījās mūsu skolas 2.klases skolēni Linards Bankmanis un Alekss Vosulis – Grigulis.

Pedagogu gatavotie uzdevumi bija dažādi, skolēniem šajās nodarbībās bija iespēja kļūt par radošiem darītājiem, lietpratējiem dažādās jomās-  dizainā un tehnoloģijās, latviešu valodā, dabaszinātnēs, mūzikā un arī skolēniem īpaši interesantajā robotikā. Iepriecināja organizatoru vēlēšanās, lai ,sadaloties dažādu skolu komandās, bērni savstarpēji komunicētu, sadarbotos.

Dabaszinību stacijā skolēni atcerējās topogrāfiskās zīmes un veidoja kartes, vadoties no dotajām norādēm. Brīnišķīga bija darbošanās mūzikas stacijā, jo tajā par  ritmisku mūzikas instrumentu “pārvērtās”  visparastākā plastmasas glāze. Visu skolēnu kopīgā muzicēšana orķestrī iepriecināja skolotājus pasākuma noslēgumā . Darbošanās latviešu valodas stacijā pierādīja, ka skolēni ir labi apguvuši vārdšķiras, alfabētu, sakāmvārdus, tas viss lieti noderēja, kārtojot loto spēles kartītes. Liela sajūsma bija zēnu acīs, kad robotikas stacijā bija iespēja vadīt robotus , sastādīt pārvietošanās programmas.

Ko par šo pasākumu saka puiši, kas pabija  Valmieras sākumskolā?

Alekss: “Man patika, ka katrā stacijā bija kaut kas citādāks un bija ļoti interesanti. Patika, ka varēja sadarboties ar citu skolu skolēniem.  Bija arī iespēja darboties dizaina un tehnoloģiju stacijā, veidojot savu zīmējumu ar “karstās “pildspalvas un vadu palīdzību. Iepriecināja, ka skolotājas, kas vadīja darbnīcas, bija smaidīgas un visu paskaidroja. Noslēgumā bija arī diploms , kliņģeris un kopīga fotografēšanās”.

Linards :“Man vislabāk patika kontrolēt robotu, sastādīt pašam savu programmu. Interesanta likās arī valodu spēle, jo tajā bija diezgan sarežģītas lietas par latviešu valodu. Dabas zinību stacijā bija jāzīmē karte ar savas mājas teritoriju. Šī bija jauka un interesanta diena”.

Paldies Valmieras novada sākumskolas metodiskās jomas koordinatorei Helgai Mezītei un skolotāju komandai par šī pasākuma organizēšanu. Paldies Rūjienas vidusskolas vadībai par iespēju bērniem nokļūt un piedalīties pasākumā.

 

Rūjienas vidusskolas skolotāja

Marita Kukemilka

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

Aizsākoties marta mēnesim, ik gadu Rūjienas vidusskolā tiek atzīmēta Ēvalda diena. Tās laikā tiek godināta komponista, skolotāja, dziesmu grāmatu rakstītāja un dzīves gudra cilvēka, Ēvalda Siliņa - lepnuma vērtas personības - piemiņa.

Ēvalds Siliņš savā laikā katrai mazā cilvēkbērna sirdij ļāvis pukstēt straujāk mūzikas dzīvē. Komponists ar sirdi un dvēseli strādājis ar bērniem, mācot viņiem instrumentspēli, muzicēšanu un dziedāšanu!

Mūzika - tas nebija tikai vārds, tas bija komponista Ēvalda Siliņa dzīvesveids! Pats Ēvalds Siliņš savos dzīves gados īpašu uzmanību sev nav vēlējies, jo zinādams, skolotāju noslogojumu nevēlējies apgrūtināt skolu ar pasākuma organizēšanu, kas veltīts tieši viņam.

Rūjienas vidusskola ir lepna un pateicīga, ka savus izaugsmes gadus mūzikā Ēvalds Siliņš veltīja tieši Rūjienas vidusskolai, dibinot mūzikas novirzienu, kas izskan vēl šobaltdien. Pateicībā komponistam ir aizsākta tradīcija vokālistu konkursam ”Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā”. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ēvalda Siliņa dziesmas.

Žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ēvalda Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore Digna Gailīte.

Šogad festivālkonkursu "Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā 2023" pārstāvēja dalībnieki no Naukšēnu vidusskolas, Kocēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas, Rencēnu pamatskolas, PII "Vārpiņa" un Rūjienas vidusskolas.

Katra dziesma nes savu stāstu, stāstu, kurš tuvina mūs bērnībai – laimīgai pasaku zemei. Tikai retais var nodzīvot dzīvi tā, ka varētu teikt: “Es esmu no sirds laimīgs!” Patiesi laimīgs bija Ēvalds, mīlot savu ģimeni un bērnus.

Mēs esam lepni! Paldies Ēvaldam Siliņam par dzīves ieguldījumu izglītībā un bērnu sirdīs!
Paldies pedagogiem par skolēnu sagatavošanu festivālkonkursam! Paldies bērniem par dziedātprieku!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

Sabiedrībā vēl aizvien ir vērojams tāds stereotips, ka vecāki uz skolu iet tikai tad, kad ir problēmas ar bērna uzvedību vai mācību sasniegumiem. Tā ir no agrākiem laikiem pārmantota pieredze, kas diemžēl nelabvēlīgi ietekmē vecāku un skolotāju saziņas kvalitāti vai pat rada ģimenes nevēlēšanos sadarboties ar izglītības iestādi. Bet skolas un vecāku veselīgam dialogam ir būtiska nozīme, jo tas abām pusēm  garantē iespēju pamanīt bērna intelektuālās un emocionālās vajadzības un sniegt viņam nepieciešamo atbalstu.  Gan skola, gan vecāki ir vienādi atbildīgi  sadarbībā un bērna interesēs balstītu attiecību izveidē un  saglabāšanā, jo pa vidu ir bērns, un viņam vajag abus.  Lai tas izdotos, manuprāt, vecākiem ir jāsaprot, ka nevajadzētu pamācīt skolotājus, kā viņiem pareizi strādāt ar bērniem, savukārt skolotājiem nebūtu jāmāca vecāki, kā viņiem  pareizi  audzināt bērnus .  Lai mums izdodas!

8.marta pēcpusdienā skolā ierodas  4. b klases skolēnu vecāki.  Visi mazliet apmulsuši un nedaudz bikli, jo būs jāpiedalās 5 mācību stundās, tātad-jākļūst par skolēniem. Bet klases priekšā stāvēs jaunie skolotāji- 4. b klases skolēni. Lomu spēle kā izaicinājums abām pusēm.

          Sporta stunda visus satuvina, jo, skaitot: “Pirmais! Otrais!”, notiek dalīšanās komandās. Izrādās, ka jaunajiem skolēniem pirms vairākiem gadiem skolā gūtās sportošanas iemaņas nav zudušas. Jaunie skolotāji- Reinis Kristers, Ralfs un Gabriels- skolēnus motivē, piedāvājot nodarbību dažādību, kas nodrošina stundas  dinamiku. Un tālāk jau skriešus uz nākamo stundu.

          Latviešu valodas skolotāja Laura ir stingra un prot tikt galā arī ar draiskajiem skolēniem. Visiem šoks jau stundas sākumā-mobilie tālruņi jāievieto skolotājas pasniegtajā kastē! Jāstrādā individuāli-jāzina vārdšķiras, jāatbild uz jautājumiem un jāveido  monologs. Un katram klases priekšā jārunā. Telpā skan nomierinoša mūzika.

          Savukārt vizuālajā mākslā darbs grupās. Skolotāja Evelīna skolēniem jau iepriekš ir pateikusi, ka līdzi uz stundu vajag ūdenskrāsas, otiņu un plastmasas pudeli. Jāzīmē ziedošs koks. Un viss kā skolā-tiek apgāzts ūdens trauks, kādam skolēnam gadījušies tukši krāsu trauciņi, smiekli un jautrība. Bet jaunā skolotāja profesionāli un mierīgi cenšas risināt katru problēmsituāciju.

          Zīmēšana turpinās arī  datorikas stundā. Skolēni tiek katrs pie sava datora, skolotāji Arnis un Andris iepazīstina ar programmu “Molberts”, un darbs var sākties. Sasniedzamais rezultāts-ir uzzīmēta bizbizmārīte. Ik pa brīdim ir dzirdami skolotāja Andra saucieni skolēniem: “Tagad neaiztieciet datorus! Klausieties!” Šajā stundā naski strādā arī skolotāju palīgi.

          Uhh! Beidzot pēdējā stunda-klases stunda! Klases audzinātājas Agnija un Monta ir saklājušas galdu un sagriezušas gabaliņos kūku.  Ieradies arī Grinča sūtnis, un jaunie skolotāji par šīsdienas darbu saņem decembrī nozagtās Ziemassvētku kārumu paciņas. Klases audzinātājs Armands ir sagatavojis galda spēles, bet skolēnus māc nogurums, un viņi vairs nav spējīgi tajās piedalīties. Aiz loga jau tumsa. Vienojamies, ka 1 reizi visi izspēlēsim “Klusos telefonus”. Bingo! Pirmais un pēdējais teikums skan vienādi: “Man patīk Rūjienas vidusskola!”

          Audzinātāja Vendija izdala katram Izejas biļeti. Nobeigumā citāts no vienas:”Man kā pieaugušajam bija iespēja pamācīties no bērniem, kā drosmīgi reaģēt  dažādās ekstremālās situācijās, kad kāds neklausa. Brīnišķīgs pasākums!”

 

Jauno kolēģu mentore A. Alksne

 

FOTOGALERIJA APSKATĀMA ŠEIT!

 

 

Liekas, ka tas bija tikko, kad pirmo klašu skolēni vēra skolas durvis pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. Tāpēc 10.februārī Rūjienas vidusskolas 1.a klases skolēniem notika jauks un sirsnīgs pasākums “Pirmklasnieku 100 dienas skolā”.

Šī ir jau sena tradīcija, kad 1.klases skolēni pirms pirmklasnieku brīvdienām rāda, ko prot, kā iejutušies skolā, par ko priecājas un interesējas. Tas zināmā mērā ir noslēgums bērnu adaptācijas posmam. Sākums pilnvērtīgai, aizrautīgai un interesantai skolēna dzīvei.

Šī gada pirmklasnieki, sagaidot 100 dienas skolā, foto materiālu prezentācijā varēja atcerēties piedzīvoto simts dienās skolā.  Ciemos bija ieradušies 1.a klases skolēnu vecāki, skolas direktore.

Mazie pirmklasnieki izrādīja savu veikumu, gaidot šos 100 dienu svētkus - 100 podziņu mozaīka, 100 konfekšu papīru virtenes, 100 zīmuļu, pušķis ar 100 konfektēm, 100 zīļu cepurītes, 100 kinderolu mantiņu, 100 limonādes korķīšu, 100 krāsainu bumbiņu u.c. Bija sagatavojuši priekšnesumus un īpašus apsveikumus, lai iepriecinātu savus vecākus. Direktore vēlēja būt draudzīgiem, lepoties par padarīto un uzkrāt jaunu, vērtīgu pieredzi.  Katrs gaviļnieks saņēma sertifikātu par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām skolā, kuru laikā kļuvis par pilntiesīgu Rūjienas vidusskolas skolēnu, apguvis daudzas noderīgas prasmes un sadraudzējies ar klases biedriem.

Pēc tam, sadaloties četrās grupās, bija pienācis laiks doties meklēt “Dārgumu istabu”. Veicot dažādas kopīgas aktivitātes, tika atrasta telpa, kurā kopīgi varējām baudīt simtās dienas kliņģeri un kavēties atmiņās par šo dienu. Paldies vecākiem par līdzdalību pasākuma  organizēšanā un norisē!

Gribas novēlēt, lai mazie pirmklasnieki arī turpmāk ar tādu degsmi, enerģiju un prieku mācās, izbauda bērnību un skolas dzīvi. Lai šis posms viņiem paliek atmiņā tikai gaišās krāsās un patīkamu notikumu pilns!

 

1.a klases audzinātāja Silva

 

FOTOGALERIJAATRODAMA ŠEIT