Sabiedrībā vēl aizvien ir vērojams tāds stereotips, ka vecāki uz skolu iet tikai tad, kad ir problēmas ar bērna uzvedību vai mācību sasniegumiem. Tā ir no agrākiem laikiem pārmantota pieredze, kas diemžēl nelabvēlīgi ietekmē vecāku un skolotāju saziņas kvalitāti vai pat rada ģimenes nevēlēšanos sadarboties ar izglītības iestādi. Bet skolas un vecāku veselīgam dialogam ir būtiska nozīme, jo tas abām pusēm  garantē iespēju pamanīt bērna intelektuālās un emocionālās vajadzības un sniegt viņam nepieciešamo atbalstu.  Gan skola, gan vecāki ir vienādi atbildīgi  sadarbībā un bērna interesēs balstītu attiecību izveidē un  saglabāšanā, jo pa vidu ir bērns, un viņam vajag abus.  Lai tas izdotos, manuprāt, vecākiem ir jāsaprot, ka nevajadzētu pamācīt skolotājus, kā viņiem pareizi strādāt ar bērniem, savukārt skolotājiem nebūtu jāmāca vecāki, kā viņiem  pareizi  audzināt bērnus .  Lai mums izdodas!

8.marta pēcpusdienā skolā ierodas  4. b klases skolēnu vecāki.  Visi mazliet apmulsuši un nedaudz bikli, jo būs jāpiedalās 5 mācību stundās, tātad-jākļūst par skolēniem. Bet klases priekšā stāvēs jaunie skolotāji- 4. b klases skolēni. Lomu spēle kā izaicinājums abām pusēm.

          Sporta stunda visus satuvina, jo, skaitot: “Pirmais! Otrais!”, notiek dalīšanās komandās. Izrādās, ka jaunajiem skolēniem pirms vairākiem gadiem skolā gūtās sportošanas iemaņas nav zudušas. Jaunie skolotāji- Reinis Kristers, Ralfs un Gabriels- skolēnus motivē, piedāvājot nodarbību dažādību, kas nodrošina stundas  dinamiku. Un tālāk jau skriešus uz nākamo stundu.

          Latviešu valodas skolotāja Laura ir stingra un prot tikt galā arī ar draiskajiem skolēniem. Visiem šoks jau stundas sākumā-mobilie tālruņi jāievieto skolotājas pasniegtajā kastē! Jāstrādā individuāli-jāzina vārdšķiras, jāatbild uz jautājumiem un jāveido  monologs. Un katram klases priekšā jārunā. Telpā skan nomierinoša mūzika.

          Savukārt vizuālajā mākslā darbs grupās. Skolotāja Evelīna skolēniem jau iepriekš ir pateikusi, ka līdzi uz stundu vajag ūdenskrāsas, otiņu un plastmasas pudeli. Jāzīmē ziedošs koks. Un viss kā skolā-tiek apgāzts ūdens trauks, kādam skolēnam gadījušies tukši krāsu trauciņi, smiekli un jautrība. Bet jaunā skolotāja profesionāli un mierīgi cenšas risināt katru problēmsituāciju.

          Zīmēšana turpinās arī  datorikas stundā. Skolēni tiek katrs pie sava datora, skolotāji Arnis un Andris iepazīstina ar programmu “Molberts”, un darbs var sākties. Sasniedzamais rezultāts-ir uzzīmēta bizbizmārīte. Ik pa brīdim ir dzirdami skolotāja Andra saucieni skolēniem: “Tagad neaiztieciet datorus! Klausieties!” Šajā stundā naski strādā arī skolotāju palīgi.

          Uhh! Beidzot pēdējā stunda-klases stunda! Klases audzinātājas Agnija un Monta ir saklājušas galdu un sagriezušas gabaliņos kūku.  Ieradies arī Grinča sūtnis, un jaunie skolotāji par šīsdienas darbu saņem decembrī nozagtās Ziemassvētku kārumu paciņas. Klases audzinātājs Armands ir sagatavojis galda spēles, bet skolēnus māc nogurums, un viņi vairs nav spējīgi tajās piedalīties. Aiz loga jau tumsa. Vienojamies, ka 1 reizi visi izspēlēsim “Klusos telefonus”. Bingo! Pirmais un pēdējais teikums skan vienādi: “Man patīk Rūjienas vidusskola!”

          Audzinātāja Vendija izdala katram Izejas biļeti. Nobeigumā citāts no vienas:”Man kā pieaugušajam bija iespēja pamācīties no bērniem, kā drosmīgi reaģēt  dažādās ekstremālās situācijās, kad kāds neklausa. Brīnišķīgs pasākums!”

 

Jauno kolēģu mentore A. Alksne

 

FOTOGALERIJA APSKATĀMA ŠEIT!

 

Aizsākoties marta mēnesim, ik gadu Rūjienas vidusskolā tiek atzīmēta Ēvalda diena. Tās laikā tiek godināta komponista, skolotāja, dziesmu grāmatu rakstītāja un dzīves gudra cilvēka, Ēvalda Siliņa - lepnuma vērtas personības - piemiņa.

Ēvalds Siliņš savā laikā katrai mazā cilvēkbērna sirdij ļāvis pukstēt straujāk mūzikas dzīvē. Komponists ar sirdi un dvēseli strādājis ar bērniem, mācot viņiem instrumentspēli, muzicēšanu un dziedāšanu!

Mūzika - tas nebija tikai vārds, tas bija komponista Ēvalda Siliņa dzīvesveids! Pats Ēvalds Siliņš savos dzīves gados īpašu uzmanību sev nav vēlējies, jo zinādams, skolotāju noslogojumu nevēlējies apgrūtināt skolu ar pasākuma organizēšanu, kas veltīts tieši viņam.

Rūjienas vidusskola ir lepna un pateicīga, ka savus izaugsmes gadus mūzikā Ēvalds Siliņš veltīja tieši Rūjienas vidusskolai, dibinot mūzikas novirzienu, kas izskan vēl šobaltdien. Pateicībā komponistam ir aizsākta tradīcija vokālistu konkursam ”Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā”. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ēvalda Siliņa dziesmas.

Žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ēvalda Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore Digna Gailīte.

Šogad festivālkonkursu "Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā 2023" pārstāvēja dalībnieki no Naukšēnu vidusskolas, Kocēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas, Rencēnu pamatskolas, PII "Vārpiņa" un Rūjienas vidusskolas.

Katra dziesma nes savu stāstu, stāstu, kurš tuvina mūs bērnībai – laimīgai pasaku zemei. Tikai retais var nodzīvot dzīvi tā, ka varētu teikt: “Es esmu no sirds laimīgs!” Patiesi laimīgs bija Ēvalds, mīlot savu ģimeni un bērnus.

Mēs esam lepni! Paldies Ēvaldam Siliņam par dzīves ieguldījumu izglītībā un bērnu sirdīs!
Paldies pedagogiem par skolēnu sagatavošanu festivālkonkursam! Paldies bērniem par dziedātprieku!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

 

Skolēnu mācību rezultāti, uzvedība un  labsajūta skolā  uzlabojas, kad vecāki interesējas par skolā notiekošo, iesaistās izglītības procesā un skolas dzīvē. Vecāku interese par skolā notiekošo būtiski ietekmē bērna attieksmi pret mācīšanos un liecina, ka tas, ko dara bērns skolā, ir kaut kas vērtīgs un nozīmīgs visai ģimenei.  4.b klases skolēnu vecāki to labi saprot un  labprāt iesaistās savu bērnu klases dzīves  aktivitātēs. 1. semestra 4 mēneši-4 dažādas tikšanās.

          Septembrī, mācību ekspedīcijas laikā,  ciemojāmies pie Vendijas ģimenes Imantas ūdensdzirnavās. Tētis Ainārs Vītiņš mūs viesmīlīgi uzņēma dzirnavu teritorijā un iepazīstināja ar tām, bet Vendijas mamma Agnese Puzuka organizēja āra aktivitātes. Bija jautri!

           Lai veidotu labvēlīgu atmosfēru klasē, veicinātu sadarbību un grupas apziņu, oktobrī tika organizēta  klases skolēnu spēļu pēcpusdiena. Gan paši bērni organizēja un vadīja dažādas spēles, gan Emīla tētis Ojārs Dreimanis skolas pagalmā visiem ļāva izjust “Paslēpju” spēlēšanas prieku.

          Savukārt novembrī pusaudži piedalījās ziepju veidošanas meistarklasē, ko vadīja Armanda mamma Evija Skrīvele. Skolēni uzzināja, kā top ziepes, un katrs pats arī izgatavoja tās .

          Bet decembrī kopā ar Evelīnas mammu Sandru Beņķi un māsu Agati, kas ir arī RV 2020. gada absolvente, izveidojām klases egli un kopīgi izrotājām.Katrs rotājums eglītē tika iekarināts kopā ar vēlējumu svētkos. Nedaudz vēlāk Agnijas tētis Alvis Alziņš sagādāja mums arī īstu eglīti, tikai šogad Grinčs 4. b klasei nozaga  Ziemassvētkus...

          Lai 2. semestra 5 mēneši  tikpat piepildīti! Idejas un plāni ir! Un nobeigumā man gribas teikt tieši šos vārdus, kas nav mani, bet autoru diemžēl vairs nevaru atrast: „Izglītībai nekad nav gala rezultāta. Tas ir šis mirklis. Nebiedē ar nākotni, dari tā, lai šo mirkli maksimāli piepildītu!”

 A.Alksne

 

FOTOGALERIJA APSKATĀMA ŠEIT !

 

 

Liekas, ka tas bija tikko, kad pirmo klašu skolēni vēra skolas durvis pretī jaunām zināšanām, taču ir pagājušas jau simts dienas. Tāpēc 10.februārī Rūjienas vidusskolas 1.a klases skolēniem notika jauks un sirsnīgs pasākums “Pirmklasnieku 100 dienas skolā”.

Šī ir jau sena tradīcija, kad 1.klases skolēni pirms pirmklasnieku brīvdienām rāda, ko prot, kā iejutušies skolā, par ko priecājas un interesējas. Tas zināmā mērā ir noslēgums bērnu adaptācijas posmam. Sākums pilnvērtīgai, aizrautīgai un interesantai skolēna dzīvei.

Šī gada pirmklasnieki, sagaidot 100 dienas skolā, foto materiālu prezentācijā varēja atcerēties piedzīvoto simts dienās skolā.  Ciemos bija ieradušies 1.a klases skolēnu vecāki, skolas direktore.

Mazie pirmklasnieki izrādīja savu veikumu, gaidot šos 100 dienu svētkus - 100 podziņu mozaīka, 100 konfekšu papīru virtenes, 100 zīmuļu, pušķis ar 100 konfektēm, 100 zīļu cepurītes, 100 kinderolu mantiņu, 100 limonādes korķīšu, 100 krāsainu bumbiņu u.c. Bija sagatavojuši priekšnesumus un īpašus apsveikumus, lai iepriecinātu savus vecākus. Direktore vēlēja būt draudzīgiem, lepoties par padarīto un uzkrāt jaunu, vērtīgu pieredzi.  Katrs gaviļnieks saņēma sertifikātu par 100 veiksmīgi aizvadītajām dienām skolā, kuru laikā kļuvis par pilntiesīgu Rūjienas vidusskolas skolēnu, apguvis daudzas noderīgas prasmes un sadraudzējies ar klases biedriem.

Pēc tam, sadaloties četrās grupās, bija pienācis laiks doties meklēt “Dārgumu istabu”. Veicot dažādas kopīgas aktivitātes, tika atrasta telpa, kurā kopīgi varējām baudīt simtās dienas kliņģeri un kavēties atmiņās par šo dienu. Paldies vecākiem par līdzdalību pasākuma  organizēšanā un norisē!

Gribas novēlēt, lai mazie pirmklasnieki arī turpmāk ar tādu degsmi, enerģiju un prieku mācās, izbauda bērnību un skolas dzīvi. Lai šis posms viņiem paliek atmiņā tikai gaišās krāsās un patīkamu notikumu pilns!

 

1.a klases audzinātāja Silva

 

FOTOGALERIJAATRODAMA ŠEIT

 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīdis, kad svētku noskaņa un sajūtas valda visapkārt, bet pats svarīgākais, lai Ziemassvētku sajūta, dāvāšanas prieks, pateicība un mīlestība dzīvotu katra cilvēka gan liela, gan maza sirdī. Veidu un iespēju kā gaidīt svētkus un radīt sevī svētku noskaņojumu ir daudz, viss atkarīgs no pašu vēlmes un radošās izdomas, taču skaidrs ir viens, ja svētkus negaidīsim un tiem negatavosimies, svētki paši mums nepienāks. Ziemassvētki ir īpaši svētki mums katram.

 

Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam, skolā valdīja patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāizdara daudz. Rūjienas vidusskolas saime bija apņēmusies šogad priecāties un gaidīt svētkus kā bērni – neviltoti un patiesi. Tāpēc vislabākais veids kā to izdarīt bija kopā darbošanās.  

 

Lai radītu svētku sajutu gan sirdīs, gan skolā, Rūjienas vidusskolā notika aktīva gatavošanās Ziemassvētkiem. Klašu kolektīvi gatavoja skolas noformējumu, svētku iestudējumus, koncertus, ar kuriem iepriecināja savus vecākus un draugus. Tika rakstītas vēstules Ziemassvētku vecītim, lai aicinātu viņu pie sevis ciemos.

Aktīvi rosījās arī skolēnu vecāki, kuri kopā ar rūķiem radīja bērniem pārsteigumus klašu pasākumos.

 

7.klases skolēni un audzinātājas klases telpu bija uzbūruši par rūķu darbnīcu un nedēļas garumā gaidīja pie sevis 1. – 6.klases skolēnus, lai izveidotu rotājumus svētku laikam. Ikkatru mazo rūķi  gaidīja aktīva līdzdarbošanās, labestība un gandarījums par iemācīto un paveikto. Nekas nav labāks par - ar paša rokām un mīlestību gatavotu apsveikumu. Rūķēnu galvas rotāja cepures un tapa Ziemassvētku dekori saviem mīļajiem.

 

Rosība notika arī skolas mācību virtuvē. Rūķi, konditori, mices galvā uzlikuši, piedurknes uzrotījuši, uzsāka darbu. Eglītes, pusmēnestiņi, zvaigznītes un cita veida formiņas bija sabirušas uz piparkūku mīklas. Gluži pēc burvju mājiena piparkūku silueti jau bija cepeškrāsnī, no kurienes tie iznāca gaiši brūni. Bērnu priecīgās actiņas steidzās saskatīt savējo. Piparkūku virsas ietērpās svētku rotā, to smarža piepildīja skolas gaiteņus. Arī piparkūkas garšoja jo īpaši, jo tās  bija pašu rokām veidotas un dekorētas. Katram sirdī ienāca Ziemassvētku gars. "Svētkiem esam gatavi!" skanēja bērnu gavilēs.

 

Patiess prieks par paveikto! Paldies visiem, kuri atnāca, piedalījās,  palīdzēja un atbalstīja.

 

Vakaros skolā čakli darbojās skolēnu pašpārvalde un pašpārvaldes “izaugsmes grupa”. Pašu rokām tika gatavoti Ziemassvētku dekori, riezti papīra eņģelīši un gatavotas klases, kolektīvu, individuālās fotogrāfijas, kuras šogad ir galvenais akcents skolas Ziemassvētku eglē. Skolas telpas nakts laikā tika pārburtas par Ziemassvētku pasaku ciemu. Paldies par skolēnu darba prieku!

 

Ziemassvētku laikā ir svarīgi mācīties ne tikai saņemt, bet arī dot, tādēļ Rūjienas vidusskolā 21.decembra rītu iesāka ar Labdarības tirdziņu “No sirds uz sirdi”. Kā tirgotājus, tā skolēnus un viesus sagaida muzikāli pārsteigumi, svētku darbnīcas un kopā būšanas prieks! Paldies vokāli instrumentālajai grupai “Atestāts”, vadītājam Arturam Gruzdiņam un Rūjienas vidusskolas orķestra ansambļiem, orķestra vadītājam Gvido Brenčevam par sarūpēto svētku koncertu!

Brīnumu laiks ir sācies, to pierādīja ziedotāju vēlme palīdzēt un atbalstīt! Rūjienas vidusskolas Labdarības tirdziņā savākta rekordliela ziedojumu summa – 555.15€! Ziedojumus skolēnu pašpārvalde nogādāja Latvijas Radio Pieci labdarības maratonam "Dod pieci!", kurā, solidarizējoties ar ukraiņu tautu, atbalstījām Latvijā nonākušos ukraiņu bērnus. Paldies ikvienam ziedotājam! Vairosim labo arī turpmāk!

 

Savukārt, 22.decembra vakarā Rūjienas kultūras namā baudījām Ziemassvētku koncertu “Gaismas ceļš”  un apbalvojām skolēnus, kuriem piešķirta nominācija “Gada skolēns”. Apbalvojums “Gada skolēns” skolēniem piešķirts par sasniegumiem mācību darbā un skolas tēla popularizēšanā.

 

  1. - 8. klases skolēnu grupā piemiņas balvu un atzinību Goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Marta Zemīte, Jete Lāce, Marija Lielmeža, Kārlis Ķīkulis. Pateicību “Nominēts goda nosaukumam “Gada skolēns” 5. - 8. klases skolēnu grupā saņēma Rēzija Kalniņa, Alise Bezkorovaine, Elizabete Borovkova, Estere Pinka.

 

  1. – 11.klases skolēnu grupā piemiņas balvu un atzinību goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Evelīna Skujiņa, Patrīcija Ketija Kukaine, Pauls Matīss Rullis. Pateicību nominēts goda nosaukumam “Gada skolēns” 9. – 11.klašu grupā saņēma Dārta Virse, Elizabete Zariņa, Aleksandra Kreile.

 

Ļoti aktīvi skolas dzīvi palīdz organizēt 12.klases skolēni, kuri skolas tēlu spodrina organizējot dažādus pasākumus, vadot projektus un apzinīgi mācoties. 12.klasē piemiņas balvu un atzinību goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Jēkabs Jostsons un Daniela Kate Kalniņa.

 

Aiz katra skolēna stāv prasmīgs pedagogs. Valmieras novada pašvaldība izvirzījusi apbalvojumu “Balva izglītībā”, kurai šogad tika izvirzītas skolotājas Ilga Penka un Maruta Berga. Apbalvojums piešķirts par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu izglītības iestādes sistēmas attīstībā, kā arī prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību, par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem.

 

Apbalvojums par profesionālo meistarību un veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem  tika piešķirts skolas lietvedei Ingai Lubiņai. 

 

Ziemassvētku koncerts “Gaismas ceļš” izskanēja ar skaistām dziesmās, dejām, dzeju. Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista. Brīnumi notiek, ja vien tiem tic! Ziemassvētku koncerts pārsteidza ar pedagogu uzstāšanos, kas pasākumam piedeva īpaši svinīgu un vienotu noskaņu. Smaidi, mirdzošas acis un skatītāju paldies vārdi, dāvā enerģiju strādāt turpmāk! Paldies visiem pedagogiem un darbiniekiem, kuri palīdzēja pasākuma norisē. Skolu veido kopīgs darbs un kopīgi mērķi, lepojos ar ikvienu no jums. Paldies vakara vadītājiem Patrīcijai Ketijai Kukainei un Gustavam Stalīdzānam.

 

Ar laba vēlējumiem mūs iepriecināja skolas direktore Linda Čākure: “Mums katram ikdienā ir nepieciešams kāds gaismas stars, kas sasilda un rāda ceļu. Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai ikkatru pārņem domas par gaismu sevī, labiem darbiem un rodas vēlēšanās iepriecināt citus!”

 

Lai Ziemassvētku gars atnes jums mieru. Lai Ziemassvētku prieks dod jums cerību un Ziemassvētku siltums, lai rada mīlestību. Paldies, ka bijāt kopā ar mums!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa