Aizsākoties marta mēnesim, ik gadu Rūjienas vidusskolā tiek atzīmēta Ēvalda diena. Tās laikā tiek godināta komponista, skolotāja, dziesmu grāmatu rakstītāja un dzīves gudra cilvēka, Ēvalda Siliņa - lepnuma vērtas personības - piemiņa.

Ēvalds Siliņš savā laikā katrai mazā cilvēkbērna sirdij ļāvis pukstēt straujāk mūzikas dzīvē. Komponists ar sirdi un dvēseli strādājis ar bērniem, mācot viņiem instrumentspēli, muzicēšanu un dziedāšanu!

Mūzika - tas nebija tikai vārds, tas bija komponista Ēvalda Siliņa dzīvesveids! Pats Ēvalds Siliņš savos dzīves gados īpašu uzmanību sev nav vēlējies, jo zinādams, skolotāju noslogojumu nevēlējies apgrūtināt skolu ar pasākuma organizēšanu, kas veltīts tieši viņam.

Rūjienas vidusskola ir lepna un pateicīga, ka savus izaugsmes gadus mūzikā Ēvalds Siliņš veltīja tieši Rūjienas vidusskolai, dibinot mūzikas novirzienu, kas izskan vēl šobaltdien. Pateicībā komponistam ir aizsākta tradīcija vokālistu konkursam ”Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā”. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ēvalda Siliņa dziesmas.

Žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ēvalda Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore Digna Gailīte.

Šogad festivālkonkursu "Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā 2023" pārstāvēja dalībnieki no Naukšēnu vidusskolas, Kocēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas, Rencēnu pamatskolas, PII "Vārpiņa" un Rūjienas vidusskolas.

Katra dziesma nes savu stāstu, stāstu, kurš tuvina mūs bērnībai – laimīgai pasaku zemei. Tikai retais var nodzīvot dzīvi tā, ka varētu teikt: “Es esmu no sirds laimīgs!” Patiesi laimīgs bija Ēvalds, mīlot savu ģimeni un bērnus.

Mēs esam lepni! Paldies Ēvaldam Siliņam par dzīves ieguldījumu izglītībā un bērnu sirdīs!
Paldies pedagogiem par skolēnu sagatavošanu festivālkonkursam! Paldies bērniem par dziedātprieku!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa