Reiz senos laikos tapa maza valsts, un tai tika dots vārds – Latvija! Cilvēki, kuri dzīvo šajā valstī, ir priecīgi un lepni, ka var to saukt par savām mājām.

18.novembris Latvijas valsts iedzīvotājiem ir svētku diena. Tas ir laiks, kad pie apģērba piespraužam sarkanbaltsarkano lentīti, atceramies vēsturi, tradīcijas, godinām un pieminam tos, kuri cīnījās, lai mēs savu tagadni un nākotni varētu veidot brīvā valstī.

Svinot Latvijas valsts 105 dzimšanas dienu, 15.novembrī  2.a klases skolēni veltīja koncertu Latvijai un saviem vecākiem. Koncerta laikā katrs skolēns akcentēja, kas ir Latvija tieši viņam. Latvija sākas mūsu sirdī, mūsu bērnos.  Pēc svētku koncerta skolēni savām ģimenēm bija sagatavojuši atjautīgus uzdevumus un prāta mežģus jautājumos par Latviju. Liels paldies bērniem uz vecākiem par aktīvo dalību.

Lai mēs ikviens ar savu darbu, cieņu un mīlestību veidojam mūsu valsti par labāko vietu pasaulē, kur dzīvot mums un mūsu bērniem. 

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, iededzināsim sirds liesmiņas katrs sevī, lai gaismas daudz, lai prieka un mīlestības nekad nepietrūkst. Lai visi kopā esam stipri savā Latvijā novadā un ģimenē!

 

Skolotāja Aiga Siliņa