17.04.2023., īpaša diena un īpašs notikums, kad, Rūjienā, pie Mazās skolas – laukumā, tika atklāta Zaļā klase bērniem. Tā lieliski noderēs mācību procesa pilnveidošanai un būs kā atpūtas vietiņa pilsētas iedzīvotajiem.

Pasākumu atklāja vecāku pārstāve - Linda Zaķe, kas projektu “Zaļās klases stundas un atpūta pie dabas vietas iekārtošanu Skolas ielā 24, Rūjiena” realizēja, piedaloties nodibinājuma “Valmieras novada fonda” izsludinātājā konkursā. Bet visa sākums bija vecāku domes sēde, kur direktore Linda Čākure rosināja vecākus izmantot šo iespēju un rast iespēju attīstīt, kādu vietu novadā. Šajā brīdī man radās ideja, ko varētu darīt. Tās bija manas skumjas, jo Rūjienas vidusskola mums ir skaista un iekopta, bet mazai skolai  - pie apkārtnes sakopšanas  - darba vēl ir daudz. Pirmajā vietā bija bērni un viņu nepieciešamība pēc atpūtas stūrīša svaigā gaisā.

Šobrīd skolas izglītība paredz mācību priekšmetus apgūt caur darbībām, praksi sasaistītot ar teoriju. Kā liels palīdzības līdzeklis būtu galds ar krēsliem, kas atrastos ārā. Tāpat šādu vietu varētu izmantot ne tikai vadot stundas, bet arī bērni, gaidot savu autobusu vai vecākus. Tā būtu vieta, kur varētu apsēsties. Tāpat neaizmirsīsim par iedzīvotājiem un pilsētas ciemiņiem, kas varētu atpūsties šajā vietā, vērojot bērnus, spēlējoties vai atpūšoties pēc pastaigas skolas parkā.

Protams, bija viss šis jāpārliecinās, ka tās nav manas iedomas, bet šo sajūtu pavada skola un vecāki. Priecājos, ka atbalstu jutu un tas motivēja uzsākt projekta izstrādi. No katras klases tika izvirzīti pārstāvji, kas ar ierosinājumiem -  kā varētu izskatīties šī vieta - ideja par to, ka pie galda nav krēslu, bet bluķīši - nāca no 3.b.klases pārstāves Iritas Poles, jo bluķīšus var pārvietot un izvietot dažādi - rindās, aplī, kas padarītu stundas interesantas.

Projekta idejas maketu radīja zināms galdnieks (vietējais) VB PROF, SIA Vilnis Bišofs, kas ar pozitīvismu un savu skatījumu radīja jau reālu ideju, kā tā izskatīsies dzīvē.

Visu uzrakstot uz papīra un iesniedzot projektu, mēs jau apzinājām, ka mūsu ieguldījums projektā nedrīkstēs būt mazāks kā 20%. Šeit jāsaka paldies vecākiem, kas akceptēja un bija gatavi piedalīties.

Projekta izvērtēšanas gaitā sagaidījām arī apmeklējumu no nodibinājuma “Valmieras novada fonds”, kas vērtēja projekta ideju plānotajā vietā. Šeit atkal jāsaka paldies direktorei Lindai Čākurei, kas piekrita piedalīties tikšanās reizē un apstiprināja projekta nepieciešamību. Kā redzat, viss šis ir bijis vienotas lielas komandas darbs, lai būtu rezultāts.

Direktore Linda Čākure uzrunāja skolas bērnus, viņu vecākus par sniegto atbalstu tik vajadzīgā projekta realizācijā, pasakot paldies vecāku pārstāvei Lindai Zaķei.

Arī Valmieras novada fondu pārstāve Undīne Blumberga-Šakuna runā pauda prieku par īstenoto projektu un sajūtu šī projekta realizāciju un nepieciešamību mazās skolas skolnieku dzīvē.

Vietas atklāšanas organizatorisko daļu nodrošināja Aiga Siliņa, kas atbalstīja un palīdzēja tapt pasākumam skaistam un baudāmam, uzrunājot mazās skolas kori, kas priecēja ar dziesmām un 7.-9.klašu deju kolektīvu, kura dejā bija vērojama pamatīga enerģija.

Vecāku pārstāves, Lindas Zaķes, liels palīgs bija Helēna Janicka, kas palīdzēja, lai nekas netiktu piemirsts un pasākums norisinātos plānotajā gultnē.

Skolēnu pašpārvaldes aktīvie jaunieši radīja enerģisku kopā būšanu ar sacensības garu starp klasēm, baudot dažādas aktivitātes.

Un kā kūkai glazūra, tā pasākuma odziņa bija vecāku sagādātais saldais pārsteigums bērniem.

Patīkami bija dzirdēt, ka jau pēc pasākuma iekārtotā vieta bija iekarojusi bērnu sirdis un tika jau izmantota gaidot autobusu. Pie jaunatklātā galda bija vērojama rosība. Cits ar citu pārrunāja dienas notikumus un vienkārši baudīja pavasara virmošanu gaisā.  

Vēlreiz vēlos teikt paldies direktorei Lindai Čākurei par motivāciju, atbalstu un pozitīvām emocijām projekta īstenošanas laikā, mazās skolas vecākiem, kas uzticējās un atbalstīja šī projekta realizāciju, Aigai Siliņai, kas padarīja pasākuma dienu piepildītu un pozitīvām emocijām bagātu, Helēnai Janickai, kas bija kā plecs un atbalsts. Valmieras novada fondam, kas dod un deva arī mūsu projektam “zaļo” gaismu.

Mana pieredze parāda, ka idejas var īstenot, ir tikai jābūt domai, ko vēlies darīt, dzirdēt no citiem, ka tā būs noderīga lielākam skaitam iedzīvotāju, tālāk jau finanšu jautājums – cik izmaksās un no kādiem līdzekļiem tiks nosegts līdzmaksājums (20%) un gatavot visu augšā, lai iesniegtu un saņemtu fonda atbildi.

Ja arī Jums ir idejas, ko vēlaties īstenot un attīstīt apkārtējās vides uzlabošanai, tad sekojiet līdzi Valmieras novada fonda mājas lapa www.vnf.lv, kad atkal tiks dota iespēja ideju pārvērst realitātē.

Mēs kopā esam spēks un varam visu! Mana enerģija un iedvesma ir mani bērni, bet, kas ir Jūsu?

 

Rūjienas vidusskolas vecāku pārstāve

Linda Zaķe

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

4. aprīlī attālināti tiešsaites ZOOM platformā Rūjienas vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabinetā tika organizēta 24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „ PIENA CEĻŠ”.
Olimpiādes uzdevumi bija:
• veicināt vienkāršu, tehnoloģiski pārliecinošu darba paņēmienu un darba secības izvēli un pielietojumu;
• saskatīt un pielietot dažādu materiālu un tehnoloģiju savstarpējas savienojamības un integrācijas iespējas vienotā radošā darbā / projektā;
• izvēlēties darbam un tehnoloģijai atbilstošus materiālus, nevis ideju pakārtot materiālam.
Olimpiāde ilga 320 min. Darbu nepārtraukti vēroja eksperti, komunicējot ar dalībniekiem.
Pirms darba uzsākšanas dalībniekiem ZOOM platformā tika demonstrēts dizaina elements, kas viņiem bija jāintegrē jau zināmajā olimpiādes tematikā, un tas pilnībā izslēdza iepriekš izgatavotu vai radītu ideju.
Olimpiādē skolu pārstāvēja 6.a klases skolēni Kurts Katkēvičs un Valters Baunis, 8.a klases skolēni Kristers Niks Bodnieks un Jēkabs Zuments, 9.a klases skolniece Alīne Ķīkule.
Olimpiādes dalībnieki, kuri iegūs vērtējumu līdz 50% ieskaitot, tiks izvērtēti tiešsaistē (ZOOM platformā). Ekselences līmeni ieguvušie dalībnieki (51 – 100%) tiks vērtēti klātienē un tiešsaites (ZOOM) nobeigumā tiks uzaicināti darbus iesūtīt vērtēšanai (klātienē).
Ekselences līmeni no Rūjienas vidusskolas skolēniem ir sasniedzis Kristers Niks Bodnieks.

Lepojamies ar sasniegumiem!

Skolotājs Uldis Žīgurs

 

 

Valmieras integrētā bibliotēka sadarbībā ar Valmieras muzeju un LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu jau septīto gadu pēc kārtas aicina Valmieras novada vidusskolas vecuma jauniešus uz interaktīvo nodarbību "Kā neapjukt informācijas okeānā".

17.aprīlī Rūjienas vidusskolas 10. – 12.klases skolēni apmeklēja šo nodarbību, kuras laikā iepazinās ar vietējām institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 

22.martā Rūjienas vidusskolas 1.a klases skolēniem notika dažādas izglītojošas aktivitātes, kuras bija veltītas  Pasaules ūdens dienai, lai pievērstu uzmanību ūdens svarīgajai lomai cilvēka dzīvē. Šogad Pasaules ūdens dienas mērķis bija aizdomāties par ūdens lietošanas paradumiem savā dzīvē.

Skolēni noklausījās kādu senu stāstu par kolibri putniņu un to, kā mēs reaģējam uz krīzes situācijām. Vai mēs stāvam un tikai noskatāmies, vai tomēr rīkojamies?

Kopā ar skolēniem atradām laiku, lai pildītu dažādus uzdevumus:  minētu mīklas, klausītos un paši pareizi sakārtotu teikumus teikai “Daugavas racēji”, sakārtot vārdus pēc alfabēta u.c.

Katrs skolēns arī uzrakstīja savas pārdomas par ūdeni.

Dabas zinības stundā grupu darbā tika izveidoti vairāki upju modeļi, kurā noteikti bija jānorāda upes izteka, ieteka, labais un kreisais krasts. Praktiski pārliecinājāmies, kā notiek ūdens tecēšana upē.

Kolibri putniņš palīdzēja risināt problēmu pilienu pa pilienam. Viņš veicināja pārmaiņas, kuras vēlas redzēt pasaule. Arī tu vari būt kā šis kolibri putniņš – jo arī mazas lietas palīdzēs atrisināt lielas krīzes!

  • Netecini lieki ūdeni!
  • Izmet atkritumus tiem paredzētajās vietās!
  • Saudzē dabu un piedalies vides sakopšanas aktivitātēs!

 

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

 

1.a klases audzinātāja Silva

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !