Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda kopā ar konsultanti Aigu Siliņu un skolēnu “izaugsmes grupas” skolēniem 21.aprīlī realizēja projektu “Iespēja Tev!”, ar mērķi saliedēt izlaiduma klašu skolēnu kolektīvu, veicinot vēlmi turpināt mācīties Rūjienas vidusskolā, motivējot Rūjienas vidusskolas jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos skolā un novadā.

Projekta realizācijā tika aizvadīta sadarbības diena, kura pašpārvaldes jauniešiem palīdzēja iepazīties ar 9.klases skolēniemšp.

Pašā sākumā jaunieši devās uz Rūjienas vidusskolas mācību virtuvi, lai dotos pirmajā aktivitātē. Jauniešu uzdevums bija kopīgi pagatavot picas, vafeles, mafinus un dažādas uzkodas. Katram skolēnam bija iespēja darboties virtuvē tika - viens grieza desu, otrs gurķus, trešais raudzēja mīklu, taču kopā mums izdevās pagatavot dažnedažādus ēdienus.

Prieks bija par dalībnieku rosību, jo darbošanās virtuvē tiešām saliedēja komandu.  Jaunieši sadalījās grupās un kopīgi cepa picas. Vecākie skolēni no pašpārvaldes uzraudzīja drošību virtuvē. Kamēr picas cepās Laura Jekale un Alīne Ķīkule novadīja interesantu un smieklīgu spēli. Jaunieši sastājās aplī, un pa vienam no krūzītes vilka ārā lapiņu, lai nolasītu turpinājumu teikumam – es šeit ierados, jo……...? Pēc spēles devāmies atpakaļ uz virtuvi, lai baudītu kopīgi pagatavotos ēdienus.

Kad darbi virtuvē bija beigušies, ar pagatavotajām uzkodām un kūkām devāmies uz vienu no skolas kabinetiem, lai kopīgi skatītos filmu. Klasi iekārtojām mājīgi, lai filmas skatīšanos padarītu patīkamāku. Izmeklētā filma bija “Avatars”. Filmas laikā jaunieši varēja cienāties ar saucamiem “snackiem” jeb uzkodām.

Dalībnieku enerģija bija nerimstoša. Kopīgi spēlējām spēles un dažādas aktivitātes, kuras veicināja sadarbības prasmes. Aktivitātes palīdzēja mums vienam otru vairāk iepazīt. Arī es uzzināju jaunas lietas par saviem klasesbiedriem – viņu interesēm, nodarbošanos pēc skolas u.tt.

Dienas noslēgumā, runājot ar projekta dalībniekiem, uzzinājām, ka viņiem patika šādi tipa pasākumi, jo varēja iegūt jaunus draugus un pie tam pavadīt labi laiku.

Īpašs paldies jāsaka vadītājai Aigai Siliņai, kas mums ieteica šādu pasākumu realizēt, un iepazīties tuvāk ar jauniešiem no pašpārvaldes un 9.klases.

 

 

Skolēnu pašpārvaldes vārdā

Paula Dreija

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !

 

 

Lai iepriecinātu savas ģimenes, Rūjienas vidusskolas sākumskolas skolēni darbojās skolēnu pašpārvaldes "izaugsmes grupas" organizētajās Ģimenes dienu radošajās darbnīcās.

 

Katrs apsveikums tika gatavots ar īpašu rūpību un centību. Katrs tajā ielika mazu daļu no sirsniņas!

 

Lai visiem jauka kopā būšana!

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !

 

 

12.maija vakars Rūjienas vidusskolā tika aizvadīts mūzikas skaņās, kuras tika veltītas topošo pirmklasnieku ausīm, acīm un sajūtām. 

Paldies tiem vecākiem, kuri novērtēja Rujienas vidusskolas piedāvāto iespēju un sadzirdēja daudzveidīgo instrumentu skanējumu.  


Koncertā varēja dzirdēt krāšņu latviešu tautasdziesmu apdaru, ārzemju komponistu orģināldarbu, kā arī populāro mūziku autoru kompozīcijas.

Tāpēc liels paldies instrumentspēles pedagogiem:

taustiņinstrumentspēles skolotājiem - Antrai Slokai, Adelīnai Ritenbergai, Zinai Matisonei, Airai Burvei,

pūšaminstrumentspēles skolotājiem- Gvido Brenčevam, Guntai Kalniņai, Gatim Burvim,

vijoļspēles skolotājai Helju Klucei par priekšnesumu sagatavošanu koncertam. 

Liels paldies arī koncertmeistariem Antrai Slokai un Ingmaram Zemzarim. 

 

Klavierspēles skolotaja Adelīna Ritenberga. 

“Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei

spārnus, veicina iztēles lidojumu, mūzika

atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo…”

/Platons/

 

            Maijs Rūjienas vidusskolā vienmēr ir muzikāliem notikumiem bagāts. Arī 9. maija pievakarē “mazās skolas” zālē valdīja īpaša gaisotne – 9. klašu instrumentu spēles audzēkņu koncerts. Koncertā izskanēja gan latviešu, gan ārzemju komponistu skaņdarbi klavieru, saksofona, mežraga un eifoniju izpildījumi. Visi interesenti – vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, 9. klašu audzinātājas varēja baudīt katra audzēkņa muzikālo priekšnesumu. Instrumentu spēles skolotāji  - varēja kavēties atmiņās/pārdomās par paveikto darbu deviņu gadu garumā.

Paldies, jums skolēni par sniegto koncertu!

Paldies skolotājiem – Antrai Slokai, Adelīnai Ritenbergai, Vēsmai Liepiņai, Airai Burvei, Zinai Matisonei, Gvido Brenčevam un Gatim Burvim par audzēkņu sagatavošanu.

 

Mūzikas MK vadītāja Digna Gailīte

 

FOTOGALERIJA !

 

 

Katrā no mums mīt kas īpašs, kas dara bagātus mūs pašus un bagātina pasauli, kurā visi kopā dzīvojam.

3.maija vakarā koncertu “Kopā būt” Rūjienas vidusskola atzīmēja Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienu un pavasara iestāšanos!


Latvijā dzīvo daudz cilvēku, no kuriem var mācīties dzīves gudrības. Vecāki un vecvecāki ir piemērs ikvienam, kā mīlēt un uzņemties atbildību par mājām, un vēl nozīmīgāk – piemērs kā rūpēties par ģimeni, neprasot neko pretī. Tā jau ir tā lielā laime – būt vienkārši blakus savējiem.

Skolēni koncertu noslēdza ar komponista Ēvalda Siliņa dziesmu "Nevajag daudz". Nevajag daudz bet tikai mazliet … Vienu gaišu saules staru, vienu cerību … un vienu no sirds izteiktu vārdu, lai diena kļūtu gaišāka mums visiem.


Direktore Linda Čākure uzrunā skolēniem un viņu ģimenēm novēlēja būt kopā un turēties vienam pie otra, jo tikai ģimenes un tuvāko cilvēku atbalsts ļauj tiekties arvien vairāk uz priekšu.

Paldies visiem pedagogie, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā:– A. Burvei, G. Burvim, D. Gailītei, I. Leskai, G. Brenčevam, G. Kalniņai, H. Klucei, I.Lippei un A.Slokai.


Paldies skolēniem, kuri iznesīgi dejoja, spēlēja instrumentus un dziedāja.
Šogad ar mums kopā bija arī topošie pirmklasnieki, PII Vārpiņa “Bitīšu”, “Spārīšu” un "Mārīšu" grupu dejotāji.


Paldies visiem, kuri ieradās un baudīja pasākumu kopā ar mums!Direktores vietniece

Aiga Siliņa