Rūjienas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Alda Jansone un Ilga Penka septembra beigās piedalījās  Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā iepirkuma konkursā  “ Meistarklašu programmu 36h apjomā izveide un meistarklašu novadīšana”.

Skolotāju pieteikums tika apstiprināts.


Meistarklašu mērķis ir nodrošināt latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām,popularizējot labās prakses piemērus un  demonstrējot metodes un paņēmienus reālajā izglītības vidē. Projekta ietvaros plānots tālākizglītot 590 latviešu valodas un literatūras, bilingvālo mācību skolotājus 35 meistarklasēs (meistarklase veidota kā skolotāju profesionālās pilnveides autorprogramma 36h apjomā). 7 meistarklases tiks realizētas Vidzemes plānošanas reģionā, tostarp, viena no tām –Rūjienas vidusskolā. Skolotājas izveidos pieredzes popularizēšanas autorprogrammu 36h apjomā, kā arī  pieredzes materiālus un organizēs skolotāju meistarklases (pieredzes stundas). Piedalīties meistarklasē tiks uzaicināti  skolotāji no Naukšēniem, Mazsalacas, Jeriem, Ķoņiem, Rencēniem un Valmieras.

5.oktobris 2010.g.

.