EUROSCOLA

EUROSCOLA projekta dalībnieku darbs un izvirzītās vīzijas par Eiropas Savienību ir novērtētas, un 24 skolēni no Rūjienas vidusskolas ir saņēmuši uzaicinājumu no Eiropas Komisijas piedalīties EUROSCOLA pasākumā Strasbūrā 2014. gada 30. oktobrī.