2010./2011.m.g.

No 22.-26. augustam Rūjienas vidusskolā notiek Comenius projekta "Keep Fit and Active - Be Healthy and Happy! "skolēnu un skolotāju apmaiņas vizīte, kurā piedalās viesi no Norvēģijas, Somijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas.

 

Rūjienas vidusskola

aicina darbā uz vakanto darba vietu

SKOLAS MEDMĀSU

 

Prasības kandidātam:

 • atbilstoša izglītība;

 • profesionāla attieksme pret darba pienākumiem;

 • labas saskarsmes prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • sniegt pirmo palīdzību traumu un saslimšanu gadījumos;

 • kopā ar administrāciju sekot sanitāri – higiēnisko normu ievērošanai skolā;

 • sniegt konsultācijas par bērnu veselības stāvokli un informēt par profilaktisko imunizāciju;

 • sniegt konsultācijas par skolēnu veselības stāvokli un traumatismu skolā;

 • veicināt veselīga dzīvesveida ieviešanu skolā.

 

Pieteikties lietvedībā (Rīgas ielā 30)

darba dienās plkst.900 – 1400

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskolas administrācija

Rūjienas vidusskolas skolotāji Rūjienas pilsētas svētku gājienā

Rūjienas vidusskola
2011./2012.m.g.
uzņem audzēkņus

 1. vispārējās pamatizglītības un profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmā (1.–9.klasei);
 2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā(10.klasē);
 3. vispārējās vidējās izglītības programmā ar iespēju papildus apgūt 3.svešvalodu, psiholoģiju, mājsaimniecību(10.klasē).

Piedāvājam papildu aktivitātes interešu izglītībā: pūtēju orķestris, kori, tautiskās dejas, sporta nodarbības, mājturība un tehnoloģijas, vides izglītība, līdzdalība starptautiskos projektos u.c. Paralēli mācībām skolā papildu izglītību var iegūt arī Rūjienas mūzikas, mākslas un sporta skolā.

 

Dokumentu reģistrācija lietvedībā (Rīgas ielā 30)

darba dienās plkst.900 – 1300

Tālrunis lietvedībā 64268136

Rūjienas vidusskolas administrācija