2010./2011.m.g.

 

Rūjienas vidusskola

aicina darbā uz vakanto darba vietu

SKOLAS MEDMĀSU

 

Prasības kandidātam:

  • atbilstoša izglītība;

  • profesionāla attieksme pret darba pienākumiem;

  • labas saskarsmes prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

  • sniegt pirmo palīdzību traumu un saslimšanu gadījumos;

  • kopā ar administrāciju sekot sanitāri – higiēnisko normu ievērošanai skolā;

  • sniegt konsultācijas par bērnu veselības stāvokli un informēt par profilaktisko imunizāciju;

  • sniegt konsultācijas par skolēnu veselības stāvokli un traumatismu skolā;

  • veicināt veselīga dzīvesveida ieviešanu skolā.

 

Pieteikties lietvedībā (Rīgas ielā 30)

darba dienās plkst.900 – 1400

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskolas administrācija