2010./2011.m.g.

 

Valmieras pilsētas un starpnovadu

priekšmetu olimpiāžu kalendārs 2010./2011.m.g.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

2010.g. 11.oktobris

8.decembris

2.decembris

26.novembris

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.kl.

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.kl.

29.10. I kārta; 13.11. II kārta

Vācu valoda 10.-12.kl.

Bioloģija 9. ,11.-12.kl.

Angļu valoda 11.-12.kl.

2011.g. 17.janvāris

18.janvāris

19.janvāris

20.janvāris

21.janvāris

22.janvāris

Franču valoda 5.-12.kl.

24.janvāris

25.janvāris

26.janvāris

27.janvāris

28.janvāris

29.janvāris

Bioloģija 9., 11. -12.kl.

Bioloģija 9., 11. -12.kl.

Fizika 9.-12.kl.

31.janvāris

1.februāris

2.februāris

3.februāris

4.februāris

5.februāris

Latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl.

Ķīmija 9.-12.kl.

Vācu valoda 10. -12.kl. I kārta

7.februāris

8.februāris

9.februāris

10.februāris

11.februāris

12.februāris

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12.kl.

Matemātika 9.-12.kl.

14.februāris

15.februāris

16.februāris

17.februāris

18.februāris

19.februāris

Informātika 8.-12.kl.

Matemātika 5- 8.kl.

Angļu valoda 6. un 8.kl.

21.februāris

22.februāris

23.februāris

24.februāris

25.februāris

26.februāris

Vēsture 12.kl.

▪ Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12.kl.

▪ Ģeogrāfija 8.-9.kl.

Politika un tiesības 12.kl.

28.februāris

1.marts

2.marts

3.marts

4.marts

5.marts

▪ Vācu valoda 8.kl.

▪ Latviešu valoda un literatūra 6.kl.

▪ Mājturība zēniem

9. kl. un 10.-12. kl.

Krievu valoda un literatūra (svešvaloda)9.kl.

Ģeogrāfija 10.-12.kl.

7.marts

8.marts

9.marts

10.marts

11.marts

12.marts

Latviešu valoda un literatūra 8. -9.kl.

Vēsture 9. un 12.kl.

Sākumskolas klašu olimpiādes (Valmieras un Rūjienas zonas) 1.-4.kl.

Vācu valoda 10. -12.kl.

II kārta

14.marts

15.marts

16.marts

17.marts

18.marts

19.marts→brīvdienas

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12.kl.

Mājturība un tehnoloģijas zēniem ( atklātā) 7.- 8.kl.

▪ Mājturība/ mājsaimniecība meitenēm 6., 8. un 9.-12.kl.

▪ Sociālās zinības 8.kl.

▪ Matemātika 9. -12.kl. ▪ Vizuālā māksla 4. -9.kl.

▪ Matemātika 9.-12.kl

▪ Pētniecisko darbu konference 4. klašu skolēniem „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

21.marts

22.marts

23.marts

24.marts

25.marts

26.marts

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 10. -12.kl. ViA

Informātika 8. -12.kl.

Informātika 8. -12.kl

Biznesa ekonomiskie pamati 10. -12.kl.

Franču valoda 5. -12.kl.

28.marts

29.marts

30.marts

31.marts

1.aprīlis

2.aprīlis

Ķīmija 9. -12.kl.

Ķīmija 9. -12.kl.

Sociālās zinības (komandu) 6.kl.

4.aprīlis

5.aprīlis

6.aprīlis

7.aprīlis

8.aprīlis

9.aprīlis

▪ Informātika 10.kl.

▪ Cilvēka anatomijas olimpiāde – konkurss ”Pazīsti savu organismu” 9. un 12.kl.

▪ Fizika 9. 12.kl

Fizika 9-12.kl.

11.aprīlis

12.aprīlis

13.aprīlis

14.aprīlis

15.aprīlis

16.aprīlis

Mājturība un tehnoloģijas zēniem 6.kl.

Vācu valoda (lasīšanas olimp.) 9. un 10.kl.

Angļu valoda (olimpiāde/maratons) 4.kl.

Ģeogrāfija 10. -12.kl.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 10. -12.kl. 17.04(svētdiena) Atklātā matemātikas olimpiāde 5. -12.kl.

18.aprīlis

19.aprīlis

20.aprīlis

21.aprīlis

22.aprīlis

23.aprīlis

7. atklātā valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

8.-9. kl. un 10. –12. kl.

Tehniskā grafika

9. un 10-12. kl.

24.04(svētdiena) Atklātā fizikas olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā

25.aprīlis

26.aprīlis

27.aprīlis

28.aprīlis

29.aprīlis

30.aprīlis

Informātika 5.- 7.kl. (pilsētas skolām)

Informātika 5.- 7.kl. (novadu skolām)

Komandu olimpiāde fizikā 8.- 9.kl.

2.maijs

3.maijs

4.maijs

5.maijs

6.maijs

7.maijs

Komandu olimpiāde fizikā 10.-12.kl.

  • Melnā krāsāvalsts organizētās olimpiādes un valstī noteiktie datumi 2.posmam (pilsētas un starpnovadu)
  • Zilā krāsāValmieras un novadu metodisko apvienību organizētās olimpiādes un izvēlētie laiki
  • Sarkanā krāsā Valsts olimpiādes (3.posms)

Valmieras pilsētas IP speciāliste izglītības metodiskajā darbā Sigita Tama, t.64207147, 26661745; sigita.tama@valmiera.lv

Kocēnu novada IP vadītājas vietnieks Uldis Paeglis, t.64207168, 29164692; uldis.paeglis@kocenunovads.lv

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu kalendārs 2010./2011.m.g.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

2010.g. 11.oktobris


8.decembris

2.decembris

26.novembris


Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.kl.

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.kl.

29.10. I kārta; 13.11. II kārta

Vācu valoda 10.-12.kl.

Bioloģija 9. ,11.-12.kl.

Angļu valoda 11.-12.kl.


2011.g. 17.janvāris

18.janvāris

19.janvāris

20.janvāris

21.janvāris

22.janvāris

Franču valoda 5.-12.kl.


24.janvāris

25.janvāris

26.janvāris

27.janvāris

28.janvāris

29.janvāris


Bioloģija 9., 11. -12.kl.

Bioloģija 9., 11. -12.kl.


Fizika 9.-12.kl.


31.janvāris

1.februāris

2.februāris

3.februāris

4.februāris

5.februāris

Latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl.Ķīmija 9.-12.kl.


Vācu valoda 10. -12.kl. I kārta

7.februāris

8.februāris

9.februāris

10.februāris

11.februāris

12.februāris

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12.kl.
Matemātika 9.-12.kl.


14.februāris

15.februāris

16.februāris

17.februāris

18.februāris

19.februāris


Informātika 8.-12.kl.Matemātika 5- 8.kl.

Angļu valoda 6. un 8.kl.

21.februāris

22.februāris

23.februāris

24.februāris

25.februāris

26.februāris

Vēsture 12.kl.


▪ Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12.kl.

▪ Ģeogrāfija 8.-9.kl.


Politika un tiesības 12.kl.


28.februāris

1.marts

2.marts

3.marts

4.marts

5.marts▪ Vācu valoda 8.kl.

▪ Latviešu valoda un literatūra 6.kl.

▪ Mājturība zēniem

9. kl. un 10.-12. kl.

Krievu valoda un literatūra (svešvaloda)9.kl.

Ģeogrāfija 10.-12.kl.


7.marts

8.marts

9.marts

10.marts

11.marts

12.marts

Latviešu valoda un literatūra 8. -9.kl.

Vēsture 9. un 12.kl.

Sākumskolas klašu olimpiādes (Valmieras un Rūjienas zonas) 1.-4.kl.


Vācu valoda 10. -12.kl.

II kārta


14.marts

15.marts

16.marts

17.marts

18.marts

19.marts→brīvdienas

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12.kl.

Mājturība un tehnoloģijas zēniem ( atklātā) 7.- 8.kl.

▪ Mājturība/ mājsaimniecība meitenēm 6., 8. un 9.-12.kl.

▪ Sociālās zinības 8.kl.

▪ Matemātika 9. -12.kl. ▪ Vizuālā māksla 4. -9.kl.

▪ Matemātika 9.-12.kl

▪ Pētniecisko darbu konference 4. klašu skolēniem „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”


Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

21.marts

22.marts

23.marts

24.marts

25.marts

26.marts

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 10. -12.kl. ViA

Informātika 8. -12.kl.

Informātika 8. -12.kl


Biznesa ekonomiskie pamati 10. -12.kl.

Franču valoda 5. -12.kl.

 

28.marts

29.marts

30.marts

31.marts

1.aprīlis

2.aprīlisĶīmija 9. -12.kl.

Ķīmija 9. -12.kl.

Sociālās zinības (komandu) 6.kl.

 


4.aprīlis

5.aprīlis

6.aprīlis

7.aprīlis

8.aprīlis

9.aprīlis
▪ Informātika 10.kl.

▪ Cilvēka anatomijas olimpiāde – konkurss ”Pazīsti savu organismu” 9. un 12.kl.

▪ Fizika 9. 12.kl

Fizika 9-12.kl.


11.aprīlis

12.aprīlis

13.aprīlis

14.aprīlis

15.aprīlis

16.aprīlis


Mājturība un tehnoloģijas zēniem 6.kl.

Vācu valoda (lasīšanas olimp.) 9. un 10.kl.

Angļu valoda (olimpiāde/maratons) 4.kl.

Ģeogrāfija 10. -12.kl.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 10. -12.kl. 17.04(svētdiena) Atklātā matemātikas olimpiāde 5. -12.kl.

 

18.aprīlis

19.aprīlis

20.aprīlis

21.aprīlis

22.aprīlis

23.aprīlis7. atklātā valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

8.-9. kl. un 10. –12. kl.


Tehniskā grafika

9. un 10-12. kl.

24.04(svētdiena) Atklātā fizikas olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā

25.aprīlis

26.aprīlis

27.aprīlis

28.aprīlis

29.aprīlis

30.aprīlis


Informātika 5.- 7.kl. (pilsētas skolām)

Informātika 5.- 7.kl. (novadu skolām)


Komandu olimpiāde fizikā 8.- 9.kl.


2.maijs

3.maijs

4.maijs

5.maijs

6.maijs

7.maijs

Komandu olimpiāde fizikā 10.-12.kl.


  • Melnā krāsāvalsts organizētās olimpiādes un valstī noteiktie datumi 2.posmam (pilsētas un starpnovadu)
  • Zilā krāsāValmieras un novadu metodisko apvienību organizētās olimpiādes un izvēlētie laiki
  • Sarkanā krāsā Valsts olimpiādes (3.posms)

Valmieras pilsētas IP speciāliste izglītības metodiskajā darbā Sigita Tama, t.64207147, 26661745; sigita.tama@valmiera.lv

Kocēnu novada IP vadītājas vietnieks Uldis Paeglis, t.64207168, 29164692; uldis.paeglis@kocenunovads.lv